Bedelsiz Senedi Kullanma Suç Duyurusu

……………CUMHURİYET SAVCILIĞA’NA
ŞİKAYETÇİ
ADI VE SOYADI :………………………….TC.No:………………… ADRESİ……………………………
ŞÜPHELİ
ADI VE SOYADI :…………………………TC.No:…………………ADRESİ……………………………..
SUÇ : Bedelsiz senedi kullanma suçu altı aydan iki yıla kadar hapis (TCK. m. 156)
SUÇ TARİHİ : …/…/…
AÇIKLAMALAR :
1-) Ben , …/…/… tarihinde ……………………………..ı satın aldım ve satış bedeli olan …..-TL’ nin, ….-TL’ lik kısmını peşin olarak elden teslim ettim ve karşılığında …/…/… tarihli para tahsil makbuzu aldım. Satış bedelinden kalan …TL’ lik kısmı için ise, …/…/… tarihinde ../…/… vadeli bonoyu şahsa teslim ederek anlaşmaya vardık.
2-) Söz konusu bonoda geçen …/…/… vade tarihinden önce işlerimin iyi gitmesi sonucu …/…/… tarihinde ilgili şahsa senet bedelinin tamamını ödedim ancak ilgili şahıs bononun yanında olmadığını ifade ederek en kısa zamanda teslim edeceğini belirtmiştir.
3-) Parayı ödememe rağmen senedini geri alamadım ısrarım ile paranın ödendiği belirten ../../… tarihli yararıma bir ibraname düzenlenmiştir.
4-) Aradan birkaç ay geçtikten sonra …/…/…. tarihinde … … İcra Müdürlüğü’ nün 2../… sayılı dosyası ile hakkımda bonoya dayalı icra takibi başlatılmıştır. Senet bedelinin tamamını ödememe rağmen böyle bir icra takibiyle karşı karşıya kalmam zor duruma düşmüştür.
5-) Bononun tamamının ödendiği ve karşılığında icra takibi açan şahıs tarafından alınan bir ibranameye rağmen, bedelsiz kalmış bir senedi kullanan şahsın cezalandırılması için tarafınıza başvurma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.
HUKUKİ NEDENLER : 5237 S. K. m. 156 ve ilgili mevzuat.
HUKUKİ DELİLLER : …. sayılı para makbuzu, ../…/….. tarihli ibraname ve diğer deliller.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle ilgili şahıs hakkında tahkikat yapılmak suretiyle cezalandırılması için kamu davası açılmasına karar verilmesini saygıyla talep ederiz. …/…/2016
ŞİKAYETÇİ
Adı ve Soyadı
İmza

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat