Basın Yoluyla Saldırı Nedeniyle Maddi Manevi Tazminat Dilekçesi


ASLİYE HUKUK  MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE
DAVACI                          :
 
 
VEKİLİ                           :
 
DAVALI                          :1-Haber Yazarı
2-Sorumlu müdür.
3-Gazete sahibi.
DAVA KONUSU              :Basın yolu ile kişilik haklarına saldırı nedeniyle ……..TL. tazminat talebidir.
OLAYLAR                      :
1-(kişilik haklarına saldırının nasıl ve ne zaman meydana geldiği )
2-
3-Basının görevi doğru,ölçülü,dengeli uygun bir amaç ve araç içerisinde meşru bir amaca yönelik güncel konuları aydınlatmak için haber yapması asıl kural olduğu halde ……………..
4-
5-Açıklanan sebeplerle müvekkilimin gülünç ve küçük düşürücü duruma düşürülmesi nedeniyle  fazlaya ilişkin talebimiz saklı kalmak kaydıyla ……….TL. manevi tazminat istemek zarureti hasıl olmuştur.
 
 
 
 
 
HUKUKİ SEBEBLER  :T.B.K.md.41,49,55,60,T.M.K.,24H.U.M.K.Basın yasası  ve sair ilgili mevzuat hükümleri.
 
DELİLLER                  :İlgili gazete, Bilirkişi incelemesi,Tanık beyanı,………  ve her türlü kanuni delil.
 
SONUÇ VE İSTEM     :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile;
 
-Fazlaya ilişkin haklarımızın saklı tutulmasına,
-Toplam ………….TL. tazminatın ………… tarihinden itibaren kanuni faiziyle birlikte tahsiline,
-Yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.
 
Davacı Vekili
Av.
 
EKİ      .
Tebliğ zarfı ve pulu,
Onanmış vekaletname sureti,
 

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat