Bakiye Borç Muhtırası

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Bakiye Borç Muhtırası

T.C.
………
Dosya No
: ………
 
 
 
[MAAŞI ÖDEYEN KURUM] KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ’ ne
 
 
Alacaklı : ……… (T.C. Kimlik No: ………) ………
Vekil : Av ……… (vekaletname avukatlarının tümü) ……… V.D. ………) ……… ………
Borçlu : ……… (T.C. Kimlik No: ………) ……… ……… ………
Borç Miktarı : ………
                 Alacaklının talebi üzerine yukarıda adı ve adresi yazılı borçlu hakkında yapılan icra takibi kesinleşmesine rağmen borcun ödenmediği, borçlunun maaşına haciz uygulandığı ve kararımıza uygun olarak kesintilere başlandığı, yapılan kesintiler, Borçlar Kanunu’ nun 100.maddesi uyarınca, kısmi ödemelerin öncelikle faiz ve masraflara mahsubu talebiyle yapıldığından, kesintiler sırasında işleyen faiz nedeniyle borçlunun bakiye ……… borcunun bulunduğunun anlaşıldığı, bakiye borcun tahsili amacıyla yeniden sıraya alınmaksızın önceki sırasından kesintilere devam edilmesi için borçlunun almakta olduğu maaşının ¼ oranında ve borca yeter miktarının haczine karar verilmiştir.
Karar gereği işlem yapılarak, işlem sonucunun Müdürlüğümüze bildirilmesi rica olunur. ………
………
İcra Müdürü
 
İcra Dairesi Hesap Bilgileri
Banka Adı: ………
İban No: @@[email protected]@

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat