AYRILIK DAVA DİLEKÇESİ

TCK m. 221 nedir?

AYRILIK DAVA DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALILAR                       :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Ayrılık kararı verilmesi talebidir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkilim …/…/… tarihinde davalı ile evlenmiştir. Müvekkilim ile eşi arasında bir uyum, sevgi ve saygı mevcuttur. Evlilik kurulduktan sonra müvekkil, eşinin anne ve babası ile birlikte aynı evde yaşamaya başlamıştır. Eşinin annesinin aşırı titiz bir kadın olması nedeni ile, müvekkilim ile kayınvalidesi arasında zaman zaman tartışmalar yaşanmıştır.
  2. Müvekkilimin eşinin ekonomik durumu iyi olup, ayrı ev açabilecek güce sahiptir. Müvekkilim, ayrı bir eve çıkmak istediğini, bu şekilde yaşamasının kendisini ve evliliğini olumsuz yönde etkilediğini belirtmiştir. Davalı, müvekkilimin bu isteğini her defasında geçiştirmiştir. Mahkemenizden talep etmiş olduğumuz ayrılık kararı müvekkilimin ayrı bir eve çıkmak istediği hususunda ne kadar ciddi olduğunu davalının anlamasını sağlayacaktır.
  3. Ayrıca müvekkilim ev hanımı olduğundan ayrılık süresince eşinin maddi desteğine ihtiyacı vardır. Müvekkilimin ihtiyaçlarını karşılamak üzere …………….. TL tedbir nafakasının davalıdan alınarak müvekkil eşe verilmesini talep ediyoruz.

DELİLLER                           :  Nüfus aile kayıt tablosu ve ilgili her türlü delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TMK. md. 167 ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda izah edilen ve yargılama sırasında belirlenecek durumlar karşısında, müvekkilimin eşinden ayrı yaşayabilmesi için ayrılık kararı verilmesine ve ayrılık süresince aylık …………….. TL tedbir nafakasının davalıdan alınarak davacı eşe ödenmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygı ile vekil eden adına talep ederim.

DAVACI VEKİLİ
Av.

 

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat