Ayıplı Otomobil Dava Dilekçesi Örneği

……………………………..TÜKETİCİ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE,

DAVACI :

DAVACI VEKİLİ :

DAVALI :

DAVA KONUSU : Müvekkilimin, …………………..otomobilleri ithalatçısı olan davalı ……………………………. satın aldığı otomobilin ……….s.k. …./………m. gereğince yenisi ile değiştirilmesi talebinden ibarettir.

OLAYLAR :
1. Müvekkilim ………………., …/…/…..tarihinde …………. ……………………………….. tipi motor no: ………….., şasi no ……………………………. olan ………………. model metalik gümüş renk aracı davalı …………………………………den satın almış, …………………… plaka numarası ile tescil ettirmiş ve akabinde kullanmaya başlamıştır.
2. Müvekkilim satın aldığı otomobili ……….. yılı …… ayı sonlarına kadar problemsiz olarak kullanmış ve gerekli tüm bakımlarını özenle yaptırmıştır. Müvekkilim aynı davalılardan daha önce ki yıllarda yine aynı marka ve modelde araç satın almış ve kullanmıştır. Bu araçtan çok memnun olduğu için aynı otomobilin yenisini almıştır.
3. …… yılının ……… ayının sonlarında müvekkilimin otomobili motor arızası yapmış ve diğer davalının servisine çekilmiştir. Müvekkilimin otomobili gerekli parçaları değiştirilerek onarılmış ve …./…./……. tarihinde servisten çıkartılmıştır.
4. Bu onarımdan yaklaşık bir hafta sonra otomobil aynı arızayı tekrarlamış ve aynı servise çekilmiştir. Otomobil ikinci kez tamir edilmiş ve …/…/……. günü servisten çıkartılmıştır.
5. Müvekkilimin otomobili ikinci arızanın giderilmesinden yaklaşık üç hafta sonra yine aynı motor arızası yapmış ve yine aynı servise çekilmiştir. Otomobilin üçüncü kez motoru sökülmüş ve tamiri yapılmıştır. Otomobil üçüncü arızanın ardından …/…./….. tarihinde servisten çıkmıştır.
6. Müvekkilimin otomobili yaklaşık iki hafta sonra yine aynı motor arızası yapmış ve yine dördüncü kez aynı servise çekilmiştir. Aracın motoru yine sökülmüş ve tamiri yapılmış, …./…./……. tarihinde servisten çıkartılmıştır.
7. ………… yılının Eylül ayı başında otomobil yine motor arızası yapmış ve beşince kez aynı servise çekilmiştir. Yine motor tamiri yapılmış ve …../…./……. tarihinde servisten çıkmıştır.
8. Davalı yetkilileri sürekli olarak her tamirden sonra arızanın tekrar etmeyeceğini belirtmelerine rağmen arızalar sürekli devam etmiştir. Her arıza sonunda müvekkilimin otomobili .. ile … gün arasında serviste beklemiş, kullandığı zamanlarda ise sürekli tedirgin olarak otomobilini kullanmış ve otomobilden yararlanmama durumu süreklilik kazanmıştır.
9. En son arıza …/…/…….. tarihinde meydana gelmiş ve müvekkilimin otomobili bu tarihte başka bir servis istasyonuna çekilmiştir. İstanbul ‘dan davalının teknik elemanları gelmiş otomobilin İstanbul ‘a ana servise götürülmesi ve motorun tümüyle değiştirilmesi gerektiğini beyan etmişlerdir.
10. Müvekkilim davalı şirkete gerekli izni vererek otomobilinin İstanbul ‘a götürülmesine muvafakat etmiştir. Müvekkilimin otomobili davalı şirket yetkilileri tarafından …/…/….. tarihinde İstanbul merkez servisine götürülmüştür. Müvekkilimin otomobilinin davalı şirketin İstanbul merkez servisine anılan tarihte götürüldüğü, arızasının ,beyin arızası sebebiyle oluşan motor blok arızası olduğu ve garanti kapsamında gerekli değişimin servis tarafından yapılacağı merkez servis sorumlusu imzalı faks ile tarafımıza bildirilmiştir.
11. Müvekkilimin otomobili, Resmi Gazetenin 25.09.1995 gün 22392 s. nüshasında yayınlanan TRKGM 95/105-106 tebliğin 9.7 bendi gereğince garanti belgesi ile satılması zorunlu bir üründür. Aynı tebliğin 6.m. uyarınca da bu ürünün azami tamir süresi aracın servise tesliminden itibaren bir aydır. Müvekkilimin aracı davalı şirketin servisine …/…./……. tarihinde teslim edilmiştir. Bu güne kadar ise tamir edilmemiştir. Davalılar azami tamir süresini çok aşmıştır.
12. Davalı, müvekkilimin aracının tamiri için gerekli süreyi aşmış bulunduğundan…………………….. s.k. …/…..m. uyarınca müvekkilimin aracının ücretsiz olarak aynı marka ve aynı tipte yenisi ile değiştirilmesi gerekmektedir.
13. Müvekkilim oldukça yüksek bir meblağ ödeyerek satın aldığı lüks arabasından gerektiği gibi yararlanma imkanı ortadan kalkmıştır. Bu nedenle müvekkilimin otomobilinin aynı model ve özellikte yenisi ile değiştirilmesi için mahkemenize başvurmak zorunda kalınmıştır.

HUKUKİ SEBEPLER : 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, TRKGM 95/105-106 tebliğ ve sair yasal deliller.

SUBUT DELİLLER : Fatura, servis belgeleri, tanık,bilirkişi incelemesi, yemin ve her türlü delil

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda yazılı nedenlerle; müvekkilimin satın aldığı otomobilin ücretsiz olarak aynı marka ve aynı tipte yenisi ile değiştirilmesine, tüm yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederim.

……/……/2013

Davacı Vekili
Av.Adı ve Soyadı
İmza

EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği.

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat