Avukatın dosya saklama yükümlülüğü nedir?

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Avukatın dosya saklama yükümlülüğü nedir?

Avukat, kendisine tevdi olunan evrakı, vekaletin sona ermesinden itibaren 3 yıl süre ile saklamakla yükümlüdür. (Av.Kan.39)

Evrakın geri alınması müvekkile yazı ile bildirilmiş ise, dosya saklama yükümlülüğü bildirim tarihinden itibaren 3 ayın sonunda sona erer.

Avukat, ücreti ve yapmış olduğu giderleri kendisine ödenmedikçe, elinde bulunan evrakı geri vermekle yükümlü değildir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat