Avukatın dava açmadan önce yapması gerekenler nelerdir?

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Avukatın dava açmadan önce yapması gerekenler nelerdir?

Müvekkille yaptığınız iş görüşmesi sonucu işi almaya karar verdiniz. Müvekkil de işi size verme konusunda kararlı. Bu noktada izlemeniz gereken yollar, sırasıyla aşağıdaki gibi olursa, hem hata yapma riskiniz azalacak, hem de başarı şansınız artacaktır.

İlk olarak yapılması gereken şey, tüm detayları ile sorunu dinleyip, hukuki olarak vasıflandırmaktan geçer. Yapmanız gereken şey, tüm detayları ile müvekkili dinlemek, akılda kalıcı olması için gerekli notları almak, kafanızda soru işareti oluşturan konularla ilgili olarak müvekkile sorular yöneltmek ve cevapları aynı şekilde not almaktır.

Sıradaki iş, müvekkilden, gerekli belgeleri tedarik etmektir. Dava dilekçesinde dayanacağınız delillerin tümü, müvekkilin elinde bulunmayabilir. bunların bir kısmının, bankalardan,tapulardan veya diğer resmi kurumlardan tedariki gerekebilir. Bunun için, “nasıl olsa mahkeme müzekkere yazar, cevabını ilgili birimden ister” derseniz, sürpriz bir cevapla karşılaştığınızda, bütün savunmanız, iddialarınız çökebilir. bu yüzden mahkemenin istemesini beklemeden, delil olarak da dosyaya sunabilmek adına, gerekli araştırmaları yapmak üzere iş listesi oluşturmalısınız.  Elbette ki elinizdeki vekaletname ile gerekli her evraka ulaşmanız mümkün olmayacaktır. Ancak ulaşabildiklerinize dava öncesi ulaşmanız, süpriz sonuçlarla karşılaşmanızın önüne geçecektir.

Sırada gerekli hukuki araştırmanın yapılması var. Konuya ne kadar vakıf olursanız olun, fazla özgüven sahibi olursanız, hata yapma ihtimaliniz artar. Mevzuatı, güncel içtihatları gözden geçirmek bu noktada elzemdir. Hatta öyle ki, kendinizi karşı taraf vekili yerine koyup, aksi yöndeki içtihatları da incelemelisiniz ki, önünüze nelerin çıkabileceğini görebilesiniz.

Hukuki vasıflandırmayı yaptınız. Delillerinizden de toparlayabildiklerinizi toparladınız. Şimdi sıra dilekçe taslağını hazırlamada.

Davanızın usulden reddedilmemesi için, görev ve yetki konusunu titizlikle araştırmalısınız. Usul hataları, avukatlar tarafından sıklıkla yapılmaktadır. Görev veya yetki yönünden davanın usulden reddi halinde, müvekkilinize karşı itibar kaybı yaşayabilirsiniz.  Davanın sonuçlanma sürecini uzatacak bu tür hatalardan başlangıçta yeterince araştırma yaparak kurtulmanız mümkün.

Dava dilekçenizin taslağını hazırlarken talebinize de özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Davanın kısmen kabulü durumunda, müvekkilinizin karşı vekalet ücreti ödemesi sözkonusu olacağından, mahkemelerin taleple bağlı olacakları düşünüldüğünde, talebinizde dava tarihinden itibaren (veya örneğin haksız fiilin vuku bulduğu tarihten itibaren) yazmayı ihmal ederseniz, mahkemece karar tarihinden itibaren faize hükmedileceğinden, ticari faiz talep edebilecekken, yasal faiz talep ettiğinizde, yargılamaların da uzun sürdüğü gözönüne alındığında, ciddi anlamda faiz kaybı doğabileceğinden ve son olarak, ileride ıslah ve benzeri ihtimaller sözkonusuysa, fazlaya ilişkin hakların saklı tuttulmaması durumunda ciddi anlamda hak kaybına sebebiyet verebileceğinizden, talep kısmı büyük önem arzetmektedir.

Taslak için müvekkilden uygunluk onayı almakta sıra. Ancak unutmamalıdır ki, yukarıda talep konusunda özellikle vurgulanan hususlar, usule ilişkin olup, müvekkilden bunları bilmesini bekleyemezsiniz. Onlar, sadece olayın kurgusuna, dilekçe içeriğinin, hukuki meseleyi doğru şekilde ihtiva edip etmediğine bakarlar. Siz siz olun, müvekkil nasıl olsa onay verdi diyerek dikkati elden bırakmayın. Uygunluk onayını mümkünse, dilekçenin her sayfası üzerine ıslak imza almak suretiyle yapmakta fayda var. Eğer bu mümkün değilse, e-mail yolu ile onay alabilirsiniz. Ancak maillerinizi, ileride doğabilecek sıkıntılara karşı arşivlediğinizden emin olun.

Son olarak yapmanız gereken,vekalet ücret sözleşmenizi hazırlamak. Tevdii edilen işin niteliği, takip edilecek aşamaları, teslim alınan delilleri ve varsa evrak asıllarını da içerir şekilde yazılı olarak düzenleyeceğiniz vekalet ücret sözleşmesinin her sayfasını müvekkile imzalatmanız ve kasanızda muhafaza etmenizi tavsiye ederiz. Vekalet ücretinin ne şekilde ödeneceği hususunun da sözleşmede açıkça belirtin ki ileride bu hususta sıkıntı yaşamayın. . Her ne kadar son olarak denmişse de, vekalet ücret sözleşmesinin, müvekkille işin tarafınızca yürütülmesi hususunda mütabık kaldığınız zaman düzenlenmesi daha doğru bir yöntemdir. Çünkü dava için yapacağınız hazırlıklar, delil tedariki, ayıracağınız mesai, hazırlayacağınız dilekçe sürecinde müvekkilin yan çizmesi, işi size vermekten vazgeçmesi durumunda,  tüm bu emek ve mesaileriniz boşa gidebilecektir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat