AVANS MEKTUBU TESLİM TUTANAĞI

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

AVANS MEKTUBU TESLİM TUTANAĞI

Mektup No: …..

….. A.Ş.

……

…..

…..

İdarenizce yapılan ihale sonucunda ELEKTRİK YÜKSEK GERİLİM VE ALÇAK GERİLİM DAĞITIMI MODERNİZASYONU işini taahhüt eden müteahhit/müşteri ….. San. ve Tic. Ltd. Şti.’e ilgili kanun, sözleşme ve şartname hükümlerine göre avans olarak ödeyeceğiniz …..-TL’yı bankamız garanti ettiğinden, bu avansın her ne sebep ve surette olursa olsun geri alınmasının gerektiği tarafınızdan Bankamıza yazılı olarak bildirildiği takdirde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile idareniz arasında ortaya çıkacak her hangi bir uyuşmazlık nazarı itibare alınmaksızın yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine nakden ve tamamen ve talep tarihlinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi bankanın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla banka ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.

İşbu teminat mektubu .. / .. / …. tarihine kadar geçerlidir.

En geç bu tarihe kadar bankamıza ulaşacak biçimde yazılı ödeme talebinde bulunulmadığı takdirde kendiliğinden hükümsüz olacaktır.

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat