Arsa payının yeniden tanzimi için nasıl dava açılır?

Önalım Nedeniyle Tapu İptali Tescil Davasında Vekalet Ücreti

Arsa payının yeniden tanzimi için nasıl dava açılır?

Binamızda bir daire sahibi arsa payının yeniden tanzimi için dava açtı. Dava sırasında bina için ‘depreme dayanıksızdır raporu alındı. Bu rapora karşı dava açmadık. Mahkemeden tedbir istedik ama hakim idare mahkemesine başvurmamız gerektiğini söyledi. Şimdi buraya kim başvuracak, bizim davamıza bakılmayacak mı?

Posta Gazetesi köşe yazarı olan Tamer Heper bugünkü yazısında okuyucusunun sorduğu ”Arsa payının yeniden tanzimi için dava nasıl açılır?” sorusunu yanıtladı. İşte o haber…

Sizin davanıza bakılacak. Bakılırken de dairelerinizin arsa paylarının belirlenmesi için bilirkişi incelemesi yapılacak. Bugün bu davalar patlama halinde. Zira kentsel dönüşüm nedeni ile yıkılıp yeniden yapılacak binalarda, bağımsız bölüm maliklerine arsa payı oranında yeni daire veriliyor. Onun için şimdi herkes arsa payını artırma çabası içinde. Fakat gelişmelerden görüyorum ki bu davalarda alınan her bilirkişi raporu usulüne uygun değil. Çoğunlukla arsa payının nasıl tanzim edileceğini yasadaki tarife göre bilmeyen bilirkişiler kendilerine göre bir usul yaratıp ya yeni arsa payı veriyor veya ‘eskisi usule uygundur’ deyip işi geçiştiriyor.

Oysa arsa payı yasada açıkça ifade edildiği gibi her bağımsız bölümün konum ve büyüklüğüne göre hesaplanan değeri ile orantılı olarak kurulur. Bu değer kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulduğu tarihteki değer olmalıdır. Zira yasa “O bölümlerin değerinde sonradan meydana gelen çoğalma veya azalma sebebi ile değiştirilemez” demektedir.

Dolayısı ile dava veya keşif tarihindeki durum değerlendirmeye esas alınmaz. Ancak bunlara pek uyulduğuna tanık olmadım. Bir başka yanlış da ikinci defa arsa payı düzeltilmesi halindedir ki mahkemece düzeltme karan verilmiş ise ikinci defa düzenleme yapılmaz. Bağımsız bölümün değeri tespit edilirken de şerefiye hesabı yapılmaz. Bunları bilerek rapor hazırlayan bilirkişi sayısı oldukça az. Peki depreme dayanıksız raporuna karşı ne yapılabilir?

Hemen idari dava açılmaz. Önce yasada gösterilen yetkili kurullara itirazda bulunulur. Bu kurulun kararı için idari dava açılır. Şimdiye kadar elime geçen itirazlardan, kurulca kabul edilene rastlamadım. Vatandaş bu konuda zordadır. Yasa metni anlaşılmaktan çok uzaktır. Hukukçuların bile içinden çıkmakta zorlandığı bu yasanın sade vatandaş tarafından anlaşılıp uygulanması zordur. Adeta anlaşılmasın diye. kaleme alınmış gibidir. Ancak okuyucumun davası bu işlerle birlikte sürecektir. 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat