Aracın İhtiyaten Haczi Talebi

0
9

Aracın İhtiyaten Haczi Talebi

T.C.
………
Dosya No : ………

 
 
[TRAFİK TESCİL MD.BULUNDUĞU YER] TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’ NE
 

Alacaklının adı soyadı ve adresi : ……… (T.C. Kimlik No: ………) ………
Alacaklının vekilinin adı soyadı ve adresi : ……… ……… V.D. ………) ……… ………
Borçlunun adı soyadı ve adresi : ……… (T.C. Kimlik No: ………) ……… ……… ………
Borç Miktarı : ………
Araç Bilgileri : [ARAÇ PLAKA NO]

 
Borçlunun menkul ve gayrimenkul malları ile üçüncü kişiler üzerindeki hak ve alacaklarının ihtiyaten haczine [İHT.HCZ. KR.VEREN MAHK.] Asliye Ticaret Mahkemesi’ nin [İHT.HCZ.DOSYA NO] D.İş sayılı dosyası ile [İHT.HCZ.KARAR TARİHİ] tarihinde karar verilmiştir.
Karar gereği, borçlu adına kayıtlı olması halinde yukarıda plaka numarası yazılı bulunan aracın ihtiyaten haczi ile, aracın görüldüğü yerde yakalanarak parka çekilmesine karar verilmiştir.
Karar gereği işlem yapılarak haczin tatbiki ile işlem neticesi ile birlikte varsa araç üzerindeki takyidatların Müdürlüğümüze bildirilmesi rica olunur. ………
 
 
………
İcra Müdürü
 
 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here