ARAÇ MUHAFAZA TALİMATI

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

ARAÇ MUHAFAZA TALİMATI

T.C.

…..İcra Md.

…../Esas

…………………  İcra Müdürlüğü’ne

TALİMAT DOSYA NO:  Tal.

 

ALACAKLI                   :  
BORÇLU                        :
BORÇ MİKTARI           : ……………. (Takip talebi tarihinden itibaren işleyen faiz, icra ve tahsil masrafları ile vekalet ücreti dahil değildir.)

Yukarıda adı ve adresi yazılı borçlunun adına kayıtlı iken kaydına haciz konmuş olan …………… Plakalı aracının görüldüğü yerde fiilen haczi ile muhafazası ve alacaklı vekilinin talebi halinde ilgili kurumlara trafikten men’i için tezkere yazılmasına karar verilmiştir.

Karar gereğinin ifası ile neticesinin müdürlüğümüz dosyasına bildirilmesi rica olunur. (…/…/…)

İCRA MÜDÜRÜ

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat