ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

Ecrimisil tazminatı nedir? Miktarı nasıl tespit edilir?

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

Araç Kira Sözleşmesi

ARAÇ SAHİBİNİN

Adı Soyadı                              :

TC Kimlik Numarası               :

Adres                                      :

KİRACININ

Adı ve Soyadı                          :

TC Kimlik Numarası               :

Makine ve Teçhizatın Özellikleri:

  1. Yukarıda kayıtları yazılı araçların sahibi … adresinde faaliyet gösteren …’ni temsilen izafeten ile …’ne vekaleten … yılının … ayının … günü … yıl geçerli olmak üzere kira sözleşmesi akdolunmuştur.
  2. Kira bedeli aylık toplam … TL’dır. Bir aylık kira tutarı her ayın sonunda kiracı tarafından taşıt sahibine ödenecektir.
  3. Kiralanan taşıtın, Akaryakıt, Bakım-Onarım, lastik giderleri, park, garaj giderleri, taşıtın vergisi, resim, harçları, şoför ve yardımcılarının maaşları kiracı tarafından karşılanacaktır.
  4. Taşınacak emtianın sigorta giderleri kiracı tarafından karşılanacaktır.
  5. İşbu sözleşme tarafların karşılıklı kabulü ile feshedilebilir. Taraflardan birinin sözleşme hükümlerine aykırı davranması halinde diğer taraf lehine tek taraflı olarak da fesih hakkı doğar.
  6. İhtilaf halinde … Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu her iki taraf da kabul, beyan ve ikrar eder. …/…/…

ARAÇ SAHİBİ                                                                                                    KİRACI                                                                                

Ad Soyad – İmza                                                                                             Ad Soyad İmza

 

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat