Araç Haczinin Yenilenmesi Talebi

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

Araç Haczinin Yenilenmesi Talebi


………
………
………
 
 
 
………’ NE
 
İCRA DOSYA NO   : ………
ALACAKLI              :
………
VEKİLİ                       :
………

BORÇLU                  : ………(TC Kimlik No: ………)
BORÇLU ADRESİ :
………

KONU                                    : Araç Haczinin Yenilenmesi Talebi
 
Borçlu adına kayıtlı [ARAÇ PLAKA NUMARASI] plakalı aracın trafik
kaydı üzerindeki haczin düşmüş olması sebebiyle, aracın trafik kaydı üzerine yeniden haciz konulması, aracın yakalanıp yakalanmadığı ve kaydı üzerindeki son takyidatların sorulması için [TALİMAT İCRA MÜDÜRLÜĞÜ] İcra Müdürlüğü’ ne talimat yazılmasına karar verilmesini müvekkilim adına talep ederim, dedi. ………
 
 
ALACAKLI VEKİLİ
………
 

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat