Arabuluculuk İcra Edilebilirlik Şerhi Tensip Tutanağı

Suçun Nitelikli Unsurları Nelerdir?

Arabuluculuk İcra Edilebilirlik Şerhi Tensip Tutanağı

TENSİP TUTANAĞI

……. MAHKEMESİ

ESAS NO : HAKİM :

KATİP:

İCRA EDİLEBİLİRLİK ŞERHİ TALEP EDEN: VEKİLİ:

TALEP:

TALEP TARİHİ:

 

Mahkememize tevzi bürosunca tevzi yolu ile gelip esasa kayıt edilen İcra edilebilirlik şerhine ilişkin;

İcra edilebilirlik şerhi talep yazısı ve ekleri incelendi; Dosya incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

  • Talebin Kabulüne , ….. tarihli Arabuluculuk anlaşmasının 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunun 18. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen antlaşmanın içeriğinin Arabuluculuğa ve Cebri İcraya elverişli olduğu anlaşıldığından, antlaşma belgesine İcra Edilebilirlik Şerhinin VERİLMESİNE,
  • Harç alındığından yeniden alınmasına YER OLMADIĞINA,
  • Yargılama gideri olmadığından bu konuda karar verilmesine YER OLMADIĞINA,

Dair dosya üzerinden verilen karar tarafların yokluğunda, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. .././.2018

Katip                                                                                                                           Hakim

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat