İcra edilebilirlik şerhi, tarafların arabuluculuk süreci sonunda anlaşmaya vardıklarında hazırlanan arabuluculuk anlaşma belgesine ilam niteliğinde belge özelliği kazandırır. Bu, anlaşmada öngörülen edimlerin taraflarca ye­rine getirilmediği durumlarda anlaşmanın mahkeme kararı aracılığıyla icra edilebilmesi potansiyelini oluşturan bir yargı kararıdır.