Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir? Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir? Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Demektir?

Anlaşmalı boşanmada taraflar boşanma, boşanmanın hukuki sonuçları konusunda anlaştıysa anlaşmalı boşanma davası açarak boşanabilmektedir.

Anlaşmalı boşanmanın şartları nelerdir?

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 166.m.f.III hükmü, ‘’Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur. Bu halde tarafların ikrarlarının hakimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.’’ şeklinde düzenlenmiştir.

Görüldüğü üzere anlaşmalı boşanmadan bahsedebilmek için iki husus gereklidir. Bunlardan birincisi tarafların en az 1 yıllık evli olmaları ikinci husus ise tarafların anlaşmalı boşanma konusunda anlaşmış olmalarıdır. Taraflar anlaşmalı boşanma konusunda anlaştıkları takdirde boşanmanın sonuçlarını bir protokole yazarlar. Bunlar çocuğun kimde kalacağı, babanın çocuğu ne zaman göreceği, evin kimde kalacağı, tazminat ve nafaka miktarları olabilir. Anlaşmalı boşanma adından da anlaşılacağı gibi tarafların üzerinde anlaşabildikleri noktaları protokole dökmesiyle oluşur.

Anlaşmalı Boşanma Davasının süreci nasıl işler?

Anlaşmalı boşanma süreci, anlaşmalı boşanma davası açmak üzere dava dosyası içerisinde anlaşmalı boşanmaya ilişkin dilekçe ve protokolün ilgili mahkeme birimine verilmesiyle başlar ve anlaşmalı boşanma kararının kesinleşmesiyle sona erer. Anlaşmalı boşanma davasında hakim tarafları huzuruna alır ve protokoldeki şartları kabul edip etmediklerini sorar. Tarafların şartları kabul etmesiyle birlikte artık boşanma işlemi gerçekleşmiştir. Taraflar gerekçeli kararı aldıktan sonra karar kesinleştirilir ve mahkeme artık nufüsa tarafların boşanmalarına ilişkin kesinleşme şerhini gönderir. Böylece tarafların nufüstaki medeni durum ve soyadları değişir.

Anlaşmalı Boşanma davaları ne kadar uzun sürer?

Anlaşmalı boşanma davaları halk arasında tek celsede boşandılar söyleminin yargıya intikal etmiş şeklidir. Anlaşmalı boşanmada tarafların boşanma dilekçesi ve protokolünü mahkemeye vermesiyle birlikte hakimden uygun bir zaman talep edilir. Daha sonra taraflar belirtilen günde hakim huzuruna çıkar ve boşanma işlemi gerçekleşmiş olur.

Anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanma davasına kıyasla daha kısa sürede sonuçlanır. Tarafların usuli işlemler bakımından hazır olmaları durumunda anlaşmalı boşanma davası tek celsede karara bağlanacaktır. Uygulamada genellikle dava açıldıktan sonra mahkemenin iş yoğunluğuna göre 1-2 ay sonrasına duruşma günü verilmektedir. Davanın bir avukat vasıtasıyla açılması ve takip edilmesi halinde mahkemenin iş yüküne göre 1-2 haftada sonuçlanması da mümkün olabilmektedir.

En hızlı nasıl ve ne kadar sürede boşanabilirim?

Boşanmanın en hızlı yolu kuşkusuz anlaşmalı boşanmadır. Eğer boşanma davasıyla ilgili dilekçe ve protokoller ve diğer gerekli dökümanlar bir boşanma avukatı tarafından kusursuz şekilde hazırlanmışsa dava tek celsede sonuçlanabilir. Eğer tarafların acil bir boşanma kararına ihtiyacı varsa bu sürecin kısaltılması ve hızlı boşanmak mümkündür.

Anlaşmalı boşanma halinde nafakanın iptali veya artırılması mümkün müdür?

Taraflar anlaşmalı boşanma ile boşanmış ve anlaşmalı boşanma protokolü ile nafaka bedeli karşılıklı olarak kararlaştırılmış olsa dahi, şartların oluşması halinde nafaka ödeyen eş nafakanın iptali veya azaltılması için; nafaka alan eş ise nafakanın artırılması için dava açabilir.

Anlaşmalı Boşanmada mal paylaşımı nasıl yapılır?

Normalde boşanma davalarında hakim sadece tarafların boşanıp boşanmaması hususunda karar verir ancak mal paylaşımı yapmaz. Eğer anlaşmalı bir boşanma davası söz konusu ise, taraflar kuşkusuz “anlaşmalı boşanma protokolü” ile mal paylaşımına dair bir takım kararlar alabilir ancak çekişmeli boşanma davasında mal paylaşımı olmaz. Zira mal paylaşımına dair taleplerin ayrı bir dava ile talep edilmesi gerekir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında avukat ücreti ne kadardır?

Anlaşmalı Boşanma Davalarında ücret konusunda her hangi bir birlik bulunmamaktadır. Bu durum şehirlere, avukatlara göre değişmektedir. Bu yüzden anlaşmalı boşanma davasında kişiler avukatlarına danışarak ücret teklifi alabilirler.