Anayasaya Aykırılık Dilekçesi

MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                   :            Esas 

TALEPTE BULUNAN    :
VEKİLİ                         :
KARŞI TARAF              :
D.KONUSU                   : ………..Kanununun  …….Maddesinin Anayasaya aykırılığı nedeniyle Anayasa Mahkemesine götürülmesi hakkında dilekçedir.
OLAYLAR                     :
1-Yukarıda esas numarasını verdiğimiz ve Mahkemenizde yargılaması devam eden davada ……….Kanununun …….maddesinin uygulanması söz konusudur.
2-Uygulanması söz konusu olan bu hüküm Anayasaya aykırıdır. Çünkü;
3-Açıklanan sebeplerle bu hükmün Anayasaya aykırılığının Anayasa Mahkemesince incelenerek iptali halinde bu hükmün olaya uygulanması imkansız hale gelecektir.
SONUÇ VE İSTEM      : Yukarıda açıklanan nedenlerle …….Kanununun …..maddesinin Anayasaya aykırı olduğu itirazımızın ciddi bulunarak konunun Anayasanın 152.maddesine göre Anayasa Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.
Davacı
Vekili
Av.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat