ALT ACENTELİK SÖZLEŞMESİ

Ecrimisil tazminatı nedir? Miktarı nasıl tespit edilir?

ALT ACENTELİK SÖZLEŞMESİ

Aşağıda şartları yazılı olan sözleşme, ….. adresinde kurulan “…..” ile “…..” arasında gerçekleştirilmiştir. Bundan böyle ….. “Acenta”, ….. “Alt Acenta” olarak anılacaktır.

1- Taraflar

Acente           :      …..

Alt Acente      :      …..

2- Tarafların Yapacağı İşler

Yolculara ait yolcu biletlerinin satış işlemlerini acente yapacaktır.

3- Hizmet Konuları

Uçak Biletleri

Uçak biletleri ile ilgili bir rezervasyon isteği ve fiyat talebi geldiğinde, aşağıda isimleri verilen uçak bileti ile ilgili yetkililer yardımcı olacaktır.

…..

…..

…..

Acente uçak bileti için rezervasyon verdiği anda, Alt Acente gerekli işlemleri başlatacak ve “OK” aldıktan sonra Acenteye yazılı konfirme edecektir. Başka bir deyişle Acentenin bilet isteği ile rezervasyon anında konfirme edilmiş sayılmaz. Ancak Alt Acenteden Acenteye yazılı olarak teyit edilmesi ile kesinlik kazanmış olacaktır.

Alt Acente bilet kestiği yolcu için, hizmette bulunduğu ülke vize uyguluyor ise ve uçak şirketi vize konusunda herhangi bir belge istiyorsa, bunu talep etmek durumundadır. Uçuş gününe kadar bilet fiyatlarına gelebilecek her türlü artışlar, taşıyıcı hava yolu şirketi tarafından talep edildiğinde Acenteden tahsil edilecektir.

Otel Rezervasyonları

Acente otel rezervasyonu verdiği anda, Alt Acente gerekli işlemleri başlatacak ve ilgili otellerden teyit aldıktan sonra, Acenteye yazılı olarak konfirme edip, konaklama ile ilgili detay ve fiyat bildirilecektir.

Alt Acente her otel rezervasyonu için ilgili kişi adına fatura düzenleyecektir.

Verilen otel rezervasyonuna istinaden Acente misafirinin otelde konaklamaması ve iptalin giriş gününden 24 saat önce Alt Acenteye bildirilmemesi durumunda otelin talep edeceği bir gecelik konaklama tutarı Acenteye fatura edilir.

Tur ve Tatil Organizasyonları

Acentenin talepleri doğrultusunda gerek münferit gerekse grup olmak üzere yurtdışında tur ve tatil organizasyonları Alt Acentenin servislerinden biridir.

Grup seyahatlerinde Acenteye özel olmak üzere programlar hazırlanacak ve özel grup fiyatları uygulanacaktır.

4- Alt Acentenin Yükümlülükleri

Alt Acente, Acentenin tüm branşlarında yetkili acentesidir. Kasko, yangın, nakliyat, hırsızlık, işyeri, fabrika,konut, vb. her türlü mali sorumluluklar poliçe nevilerini üretmeye yetkilidir.

Sigorta talepleri için Acenteye %……özel indirim uygulanacaktır. Bu konudaki her türlü talep Alt Acente tarafından yazılı olarak cevaplanacaktır.

5- Faturalama ve Ödemeler

Alt Acente, düzenlediği tüm dış hat uçak biletleri için fatura düzenleyecektir.

Havayollarının yapmış olduğu tüm promosyonlardan Acente haberdar edilecektir.

Vize işlemleri için Acente hizmet bedeli faturası düzenlenecek olup, peşin tahsil edilecektir.

Tur ve tatil organizasyonlarının ödemeleri tercih edilen tesisin politikası ve benzeri durumlardan dolayı bu servislerin ödeme şekli karşılıklı görüşerek gereken kolaylıklar sağlanacaktır.

6- Sözleşmenin Feshi

  1. A) Alt Acente işbu sözleşme hükümlerine aykırı davrandığında Acente sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.
  2. B) Sözleşme süresince veya sözleşmenin feshedilmesi halinde Acente fesih tarihinden itibaren … (…) süre ile başka bir alt acente ile iş ortaklığı yapamaz.
  3. C) Taraflardan birinin iflası, mal varlığını alacaklılara veya başkasına devretmesi konkordato akdetmesi halinde diğer taraf sözleşmeyi derhal feshedebilir.
  4. D) İşbu sözleşmenin feshi halinde Acente, Alt Acenteden herhangi bir ad ve şekil altında tazminat, kar mahrumiyeti ve benzeri talepte bulunmayacaktır.
  5. E) Sözleşmenin feshi, Alt Acente’nin müşterilerine karşı olan yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır.

7- Sözleşmenin Süresi

Sözleşme imzalandığı günden itibaren, …… süre ile geçerlidir. Karşılıklı bir ihtar söz konusu değilse otomatik olarak …. sene daha uzayacaktır.

8- Yetkili Mahkeme, İcra Daireleri

Uyuşmazlık halinde ….. Mahkeme ve icra Daireleri yetkilidir. .. / .. / ….

Acente                                                                            Alt Acente

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat