ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

A- Satıcı  :  …..

B- Alıcı   :  …..

2- Konu

İşbu sözleşme konusu satıcının tesislerinde çıkmakta olan geri kazandırılması yapılmamış vinterizasyon artığı perlitli yağlı çamurun tamamının (yağlı toprak bahsi ile faturalandırılır). Alıcı tarafından Çevre ve Orman Bakanlığının ilgili bitkisel atık yağlarının kontrolü yönetmeliğine uygun olarak satın alınması işidir.

3- Fiyat

Beher kg. için Trakya Bölgesi ham ayçiçeği yağı fiyatının %26’sı kadardır. Sevkiyat tarihi fiyat esas alınacaktır. Geçerli kantar satıcı kantarıdır.

4- Ödeme

Mal sevkiyatı öncesi yapılacaktır.

5- Sözleşme Süresi

1 yıl olup, .. / .. / …. ile .. / .. / …. tarihleri arasında geçerlidir.

6- Tarafların Sorumlulukları

A- İşbu sözleşme ile ….. tesisinden çıkmakta bulunan vinterizasyon artığı perlitli çamurun tamamını başka bir müşteriye satış yapmadan …..’ne satacaktır.

B- ….. tamamını Çevre Bakanlığı ile ilgili lisansları dahilinde her türlü sorumluluğunu yerine getirerekten satın alacaktır.

C- Mevzu bahis mal gelen kamyonun yasal ağırlığında teslim edilecektir.

D- Satıcı firma sevkiyat öncesi en az 3 gün önceden alıcı firmaya bilgi verecektir.

E-  Malın Lisanslı Araç ile alınması ve sigortası alıcıya aittir.

     Satıcı                                                                         Alıcı

 

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat