Aile konutuna şerh dilekçesi örneği

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Aile konutuna şerh dilekçesi örneği

Malik olmayan eş tarafından gerekli belgeler eşliğinde malik eşin rızası ya da mahkeme kararı aranmaksızın ve harçsız olarak aile konutu şerhi konulabiliyor. İşte aile konutu dilekçesi örneği;

Aile konutu şerhi, eşlerden tapu üzerine kayıtlı olanın kural diğer eşe sormadan 3. şahıslara devir ve temlik etmesini engellemek amacı ile konuluyor.

Bu şerh ile rıza alınmadan aile konutunu devredemiyor veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamıyor.

Eşlerin maliki olduğu veya kira yoluyla edindikleri konutlar aile konutu olabiliyor. Ancak yazlık, dağ evi, yayla evi gibi dönemsel olarak yaşanılan yerler aile konutu olmuyor.

Buna karşın yazlık evin tek ev olması ve ailenin yaşamını burada sürdürmesi halinde aile konutu olarak tescil edilebiliyor.

Malik olmayan eş tarafından gerekli belgeler eşliğinde malik eşin rızası ya da mahkeme kararı aranmaksızın ve harçsız olarak aile konutu şerhi konulabiliyor. Aile konutu dilekçesi aşağıda yer alıyor:

Aile konutu dilekçesi 2015 örneği;

…………. TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE

AİLE KONUTU ŞERHİ

KOYDURMAK İSTEYEN :
ADRESİ :
KONU   : Aile konutu şerhi konulması Talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :
1. Tapuda,….. Mevkii ……Pafta ……Parsel’de kayıtlı bulunan taşınmaz eşim …………. adına kayıtlıdır. Söz konusu taşınmazı eşim ile birlikte yıllardır ortaklaşa yaptığımız tasarruflar ve çalışmalar neticesinde almış bulunmaktayız. Almış olduğumuz bu taşınmazda birlikte oturmaktayız. Aile konutu olarak özgülenmiştir.

2. Medeni Kanunun madde 194/3 “….Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin konulmasını isteyebilir..” hükmü uyarınca taşınmaza aile konutu şerhi konulmasını istiyorum.

NETİCE VE TALEP : Yukarıda arz ve izah ettiğim nedenlerden dolayı Tapuda,….. Mevkii …Pafta …Parsel’de kayıtlı bulunan taşınmaz üzerine aile konutu şerhinin konulmasına karar verilmesini arz ve talep ederim. Saygılarımla.

Ad Soyad

EK : nüfus kayıt örneği

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat