AİLE BİRLİĞİNİ TEMSİL YETKİSİNİN GERİ VERİLMESİ TALEBİ

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

AİLE BİRLİĞİNİ TEMSİL YETKİSİNİN GERİ VERİLMESİ TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACILAR                      : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALILAR                       : ……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   : Aile Birliğini Temsil Yetkisinin Geri Verilmesi Talebi Hk.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkilimin aile birliğini temsil yetkisi, eşi tarafından açılan dava sonucunda …………. Aile Mahkemesi’nin …/…/…… gün ve E. ……../…..…, K. ……../…….. sayılı kararı ile kaldırılmıştır. ( Ek.1 ) Mahkeme tarafından verilen karar kesinleşmiş olup gerekli ilanlarda yapılmıştır. ( Ek. 2)
  2. Geliri aşan yüksek harcama nedeni ile aile içinde bazı sıkıntılar yaşanmış ve bu sıkıntılardan en çok müvekkilem zarar görmüştür. Müvekkilem, yapmış olduğu hatayı anlamış ve eşinden özür dilemiştir. Eşinin kendisine aldığı ek kartı iptal ettirmiş, kendisine çeki düzen vermiş, eşinin geliri ile geçinmeleri gerektiği bilincine kavuşmuştur. Bu sebeple de eldeki davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER                           :  ………… Aile Mahkemesi’nin …/…/…… gün ve E. ……../…..…, K. ……../…….. sayılı kararı, Banka kayıtları, tanık, yemin ve her türlü yasal delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  4721 sayılı TMK. m. 191 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda arz ve izah edilen ve yargılama sırasında belirlenecek sebeplerle, müvekkilemin aile birliğini temsil yetkisinin geri verilmesine ve bu karardan üçüncü kişilerin haberdar olmasını sağlamak amacı ile kararın ilan edilmesine karar verilmesini saygı ile vekil eden adına talep ederim.

 

                                                                                                                                                              DAVACI VEKİLİ

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat