Adli tatilde görülebilecek davalar

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

Adli tatilde görülebilecek davalar

Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen “Adli Tatil” başladı. 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun “Adli Tatil Süresi” başlıklı 102. Maddesi uyarınca; adli tatil her yıl 20 Temmuz’da başlıyor ve 31 Ağustos’ta sona eriyor. 

Her yıl 20 Temmuz’da başlayıp 31 Ağustos’ta sona eren ve yargıda toplu izin anlamına gelen “Adli Tatil” başladı. Tatilin bitişi bu yıl Kurban Bayramı’na denk gelince yargıda mesai 5 Eylül’de başlayacak. Peki adli tatilde dava açmak mümkün mü? Hangi davalar görülmeye devam ediliyor?

a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeççi atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.
b) Her çeşit nafaka davaları ile soy bağı, velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.
c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.
d) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.
e) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.
f) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.
g) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.
h) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.
i) Çekişmesiz yargı işleri.
j) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.

Tarafların anlaşması halinde veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise, hazır olan tarafın talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması adli tatilden sonraya bırakılabilir.

Adli tatilde, yukarıdaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtay’a gönderilmesi işlemleri de yapılır.

Bu madde hükümleri, Bölge Adliye Mahkemeleri ile Yargıtay incelemelerinde de uygulanır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat