Adli sicil kaydının silinmesi için dilekçe örneği

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

Adli sicil kaydının silinmesi için dilekçe örneği

ADLİ SİCİL İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE
ANKARA


ADLİ SİCİL KAYDININ
SİLİNMESİNİ İSTEYEN
: Adı ve Soyadı, (T.C. Kimlik No: …)

Adres
SİLİNMESİ İSTENİLEN
CEZA
: … Sulh Ceza Mahkemesinin Tarih ve E. K. …/… Sayılı Kararı ile almış olduğum cezanın silinmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR :
1- … Sulh Ceza Mahkemesinin Tarih ve E. …/… Sayılı dosyasın da yargılanarak mahkûm olmuştum. Adli Sicil Kanununa göre mahkumiyetimin adli sicil kaydından silinmesi için gerekli olan süreler dolmuştur. Herhangi bir yere iş için müracaat ettiğimde, adli sicildeki süresi dolmuş olan kayıtlarım adli sicil belgesinde görüldüğünden iş müracaatım reddedilmekte, netice itibariyle bu kayıtlar hak kaybına neden olmaktadır.
2- Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve Adli Sicil Kanununa göre, yukarıda belirtilen sicil kaydımın silinmesi için gerekli şartlar gerçekleşmiştir. Bu durumda belirtmiş olduğum nedenlerle adli sicil kaydımım mümkün olan en kısa zamanda silinmesini talep etme zarureti hâsıl olmuştur.
DELİLLER : Adli sicil belgesi ve her tür delil.
HUKUKİ SEBEPLER : Adli Sicil Kanunu md. 8-9 ve ilgili mevzuat.
TALEP SONUCU : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle ve ekli adli sicil belgesinde de açıkça görülen adli sicil kaydımın silinmesini, silinmeye ilişkin işlemin mümkün olan en kısa zamanda yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim.

Adı ve Soyadı İmza

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat