Adli Kontrol İmza Unutma İmza Atamama Dilekçe Örneği

….. ASLİYE/AĞIR CEZA MAHKEMESİNE;

Mahkemenizin 2017/…. esas sayılı yargılama dosyası üzerinden,hakkımda…. tarih ve 2017/…. sayılı kararı ile CMK ‘nun 109/3-b maddesi uyarınca (belirli yerlere başvurmak) adli kontrol kararı tesis edilmiştir. Söz konusu karar gereğince tarafımdan herhangi bir aksatma yapılmaksızın bugüne kadar gerekli müracaatlar yapılmış ve imza atma işlemi gerçekleştirilmiştir.

Ancak; …. sebeplerden dolayı ….. tarihinde imzamı atamamış bulunmaktayım. İmzamı atamama nedeni ile ilgili belgelerde dilekçem ekinde makamınıza sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla takdirlerinize arz ederim.

AD SOYAD
İMZA

EKİ : Kimlik fotokopisi, diğer belgeler

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat