Adli kontrol adres değişikliği dilekçesi örneği

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Adli kontrol adres değişikliği dilekçesi

Adli kontrol adres değişikliği dilekçesi örneği aşağıdadır. Adli kontrol tedbiri gereğince adresinizi beyan etmeniz ve bu adreste bir değişiklik olduğunda bu durumu ilgili makamlara bildirmeniz gerekmektedir. İkamet adresinizdeki değişikliğine ilişkin dilekçenizi, adli kontrol kararını veren Cumhuriyet başsavcılığına ya da ilgili mahkemeye sunmanız gerekmektedir.

Adli kontrol, suç işlediği iddia olunan, suç işlediğine dair hakkında kuvvetli şüphe bulunan şüpheli veya sanığın hakim veya mahkeme kontrolünde bulunmasıdır. Adli kontrol tedbiri 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 109. maddesinde düzenlenmiştir.

Adli kontrol tedbiri diğer koruma tedbirlerinde olduğu gibi kişi özgürlüklerini sınırlar. Bu tedbir tutuklamanın koşulları bulunması halinde uygulanır. CMK 100/2 maddesindeki şüpheli veya sanığın kaçma, delilleri karartma veya tanık ve mağdurları etkileme, kaçma girişiminde bulunma veya diğer delilleri gizlemeye dair somut olgular oluştuğunda ve CMK 100/3 maddesindeki katalog suçlar söz konusu olduğunda tutuklama tedbirine başvurulabilir.

… Cumhuriyet Başsavcılığına

Cumhuriyet Başsavcılığınızca yürütülen 2020/… sayılı soruşturma evrakı üzerinden yapılan talep üzerine, hakkımda … Sulh Ceza Hakimliğinin … tarih ve 2019/… sorgu sayılı kararı ile Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 109/3-b maddesi uyarınca (belirli yerlere başvurmak) adli kontrol kararı verilmiştir.

Söz konusu adli kontrol kararı gereğince tarafımdan herhangi bir aksatma yapılmaksızın bugüne kadar gerekli müracaatlar yapılmış ve imza atma işlemi gerçekleştirilmiştir.

Ancak, … nedenleriyle ikamet adresimi değiştirme durumum söz konusu olmuştur (Buraya hangi nedenlerle imza atmaya gidemediğinizi yazmanız gerekmekte).  Bu nedenle adli kontrol dosyamın ilgili kolluk birimine nakli ve sonrasında karar gereğince bu kolluk birimine müracaat etmem ve imza atmam için gerekli işlemlerin yapılması hususunu takdirlerinize arz ederim. …/…/2020-2021.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat