103 davetiyesi müzekkeresi örneği

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

103 davetiyesi müzekkeresi örneği

T.C

İSTANBUL … İCRA MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                             Örnek No: 22

DOSYA NO: 2015/…..

DAVET  KAĞIDI

1-Alacaklının ve varsa vekilinin adı, soyadı ve adresi    : Emre KIRMIZI
:Vekili Av. Ahmet ERKAN
2-Borçlunun ve varsa vekilinin adı, soyadı ve adresi     :Ali Balcı (T.C Kimlik No: 123456789)
Buraya borçlunun adresi yazılacaktır.

3-Haczin yapıldığı gün ve saat                                           :10.02.2015 tarih ve 3875 yevmiye no
4- Hacze konu gayrimenkule ilişkin bilgiler                   : İstanbul İli Avcılar İlçesi 2157 Ada 4 parselde kain 3 nolu                                                                                                             bağımsız bölüm.
İcra ve İflâs Kanununun 102 nci maddesi uyarınca yapılan haciz sırasında kendiniz veya Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebellüğe yetkili kimse hazır bulunmadığından işbu kâğıdın tebliğ tarihinden itibaren sözü edilen Kanunun 103 üncü maddesi gereğince (3) gün içinde haciz tutanağını tetkik ve bir diyeceğiniz varsa bildirmeniz için icra dairesine başvurmanız tebliğ olunur. 10.02.2015
(İİK m.103)
   İcra Müdürü

 Mühür ve İmza

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat