1. HACİZ İHBARNAMESİ GÖNDERİLMESİ TALEBİ

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

1. HACİZ İHBARNAMESİ GÖNDERİLMESİ TALEBİ

’NE

 

DOSYA NO :

 

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS : ……………………………………..

Yukarıda adı ve adresi belirtilen üçüncü şahsa İİK m. 89 gereğince 1. Haciz İhbarnamesi gönderilmesini müvekkilim adına saygıyla dilerim.

ALACAKLI VEKİLİ
Av.

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat