Zorunlu Müdafi Atanma Koşulları

Ecrimisil tazminatı nedir? Miktarı nasıl tespit edilir?

Zorunlu Müdafi Atanma Koşulları

YARGITAY
3. Ceza Dairesi 2007/8204 E.N , 2010/7307 K.N.

İlgili Kavramlar

ZORUNLU MÜDAFİ

Özet
5271 SAYILI YASANIN 150/3 MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK İLE DAHA ÖNCE ÜST SINIRI BEŞ YIL HAPİS CEZASI GEREKTİREN SUÇLARDA SANIKLAR İÇİN ZORUNLU MÜDAFİ ATANMASI ÖNGÖRÜLMÜŞ İKEN BU ZORUNLULUK ALT SINIRI BEŞ YIL HAPİS CEZASINI GEREKTİREN SUÇLARLA SINIRLANDIRILMIŞ BULUNMASINA VE USUL YASALARININ DERHAL UYGULANMASI GEREKMESİNE GÖRE SANIK HAKKINDA ZORUNLU MÜDAFİ ATANMA KOŞULLARI ORTADAN KALKMIŞTIR.

İçtihat Metni

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak; Gereği görüşülüp düşünüldü;

Ayrıntıları Yargıtay CGK’nun 26.12.2006 tarih 2006/8-317 esas ve 2006/ 319 sayılı kararında belirttiği üzere 19.12.2006 tarih ve 5560 sayılı Yasanın 21. maddesi ile 5271 sayılı Yasanın 150/3 maddesinde yapılan değişiklik ile daha önce üst sınırı 5 yıl olan hapis cezası gerektiren suçlarda sanıklar için zorunlu müdafii atanması öngörülmüş iken yapılan değişiklik ile bu zorunluluk alt sınırı 5 yıl hapis cezasını gerektiren suçlarla sınırlandırılmış bulunmasına, yargılama yasalarının derhal uygulanması gerekmesine göre, sanık hakkında zorunlu müdafii atanması koşulları artık ortadan kalkmış olup, bu nedenle tebliğnamenin (1) nolu görüşüne iştirak olunmamıştır.

Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine. Ancak;

765 sayılı TCK’nın 456/2, 457/1, 457/1 maddelerinin tatbiki sonucu belirlenen 2 yıl 18 ay 20 gün hapis cezası üzerinden 59. madde ile 1/6 oranında indirim yapılması sonucu 2 yıl 11 ay 16 gün olarak hapis cezasının tayin olunması gerekirken yazılı şekilde 1 yıl 23 ay 16 gün olarak belirlenmesi,

Bozmayı gerektirmiş Üst C.Savcısı ve sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi (BOZULMASINA), Ancak bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden CMÜK.nun322. maddesi gereğince, gerekçeli kararın 4. paragrafındaki “1 yıl 23 ay 16 gün hapis” ifadesinin çıkarılıp yerine “2 yıl 11 ay 16 gün hapis” ifadesinin eklenmesi suretiyle hükmün (DÜZELTİLEREK ONANMASINA), 28.04.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat