Yedieminliği Suistimal Suçu

Mal bildirimi formu doldurma nasıl yapılır?

Yedieminliği Suistimal Suçu

T.C YARGITAY

4.Ceza Dairesi

Esas: 1999 / 10045

Karar: 2000 / 37

Karar Tarihi: 24.01.2000

ÖZET: Borçlu tarafından itiraz edilmediği için haczin kesinleştiği ve hacizli mal sanık tarafından satış yerine götürülmemekle de suçun oluştuğu gözetilmeden, haczedilen ineğin sanığın kardeşi olan borçlunun ailesi için zorunlu olduğu ve bu nedenle yapılan haczin kanuna aykırı bulunduğu gerekçesiyle beraat hükmü kurulması bozmayı gerektirmiştir.(2004 S. K. m. 82, 336/A)

Borçlu Tarafından İtiraz Edilmediği İçin Haczin Kesinleştiği

Dava: Yedieminlik yükümlülüğüne uymama suçundan sanık Muhammet Kılıç’ın yapılan yargılaması sonunda beraatine ilişkin Dereli Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 1998/30 Esas, 1998/82 Karar sayılı ve 22.10.1998 tarihli hükmün temyiz yoluyla incelenmesi Üst C. Savcısı tarafından istenilmiş ve temyiz edilmiş olduğundan; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 15.12.1999 tarihli bozma isteyen tebliğnamesiyle 20.12.1999 tarihinde daireye gönderilen dava dosyası başvurunun nitelik ve kapsamına göre görüşüldü.

Haczedilen İneğin Sanıkta Bulunması

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Karar: Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Hacizli Malın Yediemin Tarafından Satış Yerine Götürülmemesi

Ancak; borçlu tarafından itiraz edilmediği için haczin kesinleştiği ve hacizli mal sanık tarafından satış yerine götürülmemekle de suçun oluştuğu gözetilmeden, haczedilen ineğin sanığın kardeşi olan borçlunun ailesi için zorunlu olduğu ve bu nedenle yapılan haczin İİK. nun 82. maddesine aykırı bulunduğu gerekçesiyle beraat hükmü kurulması,

Beraat Hükmünün Bozulduğu

Sonuç: Yasaya aykırı ve Üst C.Savcısının temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden hükmün BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 24.01.2000 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat