Yaşlılık Aylığı Bağlanması İstemi

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Yaşlılık Aylığı Bağlanması İstemi

Yaşlılık Aylığı Bağlanması

T.C YARGITAY

10.Hukuk Dairesi

Esas: 2000 / 5962

Karar: 2000 / 6090

Karar Tarihi: 01.01.2000

ÖZET: Sigortalıya yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için diğer koşulların yanında Kuruma yazılı olarak başvurma işleminin de gerçekleşmesi gerekir. Davada davacının dayanmış olduğu dilekçe yaşlılık aylığı bağlama isteğini içermemektedir. Anılan dilekçe Kurumdan bilgi alma niteliğinde olan bir dilekçedir. Hal böyle olunca davanın reddine karar verilmesi gerekirken kabulü yolunda hüküm kurulmuş olması usule ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.(506 S. K. m. 62)

Dilekçenin Kurumdan Bilgi Alma Niteliğinde Olduğu Yaşlılık Aylığı Bağlama İsteğini İçermediği

Dava ve Karar: Davacı, yurda kesin dönüş şartı aranmaksızın hak kazandığı tarihten itibaren yaşlılık aylığı bağlanmasına karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, ilamında belirtildiği şekilde isteğin kabulüne karar vermiştir.

Hükmün, davalı Avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Mustafa Koç tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

Davanın Reddi Gerekirken Kabulünün İsabetsiz Oluşu

Sigortalıya yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için 506 sayılı Yasanın 62 nci maddesine göre diğer koşulların yanında Kuruma yazılı olarak başvurma işleminin de gerçekleşmesi gerekir. Davada davacının dayanmış olduğu dilekçe yaşlılık aylığı bağlama isteğini içermemektedir. Anılan dilekçe Kurumdan bilgi alma niteliğinde olan bir dilekçedir. Hal böyle olunca davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı düşüncelerle kabulü yolunda hüküm kurulmuş olması usule ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

O halde, davalı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 10.10.2000 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat