Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

VERGİ TARHİYATININ İPTALİ TALEBİ – GELİR VERGİSİ

……. MAHKEMESİ

SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

 

 

                                                                                                                                  ../../….

DAVACI                                  :

VERGİ DAİRESİ VE

VERGİ NO.SU                         :

 

VEKİLİ                                    :

                                                 

 

DAVALI                                   :

İHBARNAME TARİH

VE NO.SU                               :

VERGİ VE CEZA ÇEŞİDİ         :

DAVANIN KONUSU                : Gelir vergisi ve cezasına itiraz beyanımızdır.

 

TEBELLÜĞ TARİHİ                 :

 

OLAYLAR                                :

1- Müvekkilimiz, serbest meslek sahibi olup, ……………………. ticareti yapmaktadır. Tanınmış ve sevilen bir tüccar olan müvekkilimiz, devletini seven ve görevlerini de her zaman yerine getiren bir insandır. Vergi ödemenin kutsal bir davranış olduğunun bilincinde olan müvekkilimiz, vergilerini zamanında ve eksiksiz yatırmaktadır. Müvekkilimizin geçmiş yıllarda vergi rekortmenliği sıralamasında aldığı ödüller bulunmaktadır.

2- Deprem ve ekonomik kriz nedeni ile müvekkilimizin de işleri iyi gitmemiş ve son iki yıldır zarar beyan etmiştir.

3- Gelirini sakladığı ve vergi kaçırdığı gerekçesi ile müvekkilimize vergi dairesi tarafından ……………..TL vergi ve ……………TL de vergi cezası tahakkuk ettirilmiştir. Müvekkilimiz defterlerini düzenli tutmakta ve vergi de kaçırmamaktadır. Müvekkilimizle aynı işi yapan tüm esnaf aynı durumdadır. Yapılan denetimde sadece ciroların dikkate alınması, bunun gerçek nedenlerinin araştırılmaması bu haksız vergi ve cezanın verilmesine neden olmuştur.

4- Bu sebeplerle, müvekkilimize tahakkuk ettirilen bu vergi ve vergi cezalarının kaldırılmasını talep zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER                 : VUK.m.Ek.7, GVK ve sair mevzuat

DELİLLER                                : İhbarname, kayıtlar, defterler, beyanname ve sair deliller.

                                                                                     

TALEP SONUCU                      : Yukarıda açıklanan nedenlerle, haksız yere salınan vergi ile vergi cezasının kaldırılmasını, yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin davalı idareden tahsiline karar verilmesini vekaleten saygıyla arz ve talep ederim.

DAVACI VEKİLİ

 

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat