Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

VERGİ TARHİYATININ İPTALİ TALEBİ – BOŞ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

……. MAHKEMESİ

SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

 

                                                                                                                              ../../….

 

                                                                                                                                                                            

DAVACI                                               :

VERGİ DAİRESİ VE

VERGİ NO.SU                                     :

 

VEKİLİ                                  :

                                                                 

 

DAVALI                                               :

İHBARNAME TARİH

VE NO.SU                                            :

VERGİ VE CEZA ÇEŞİDİ  :

DAVANIN KONUSU                         :

 

TEBELLÜĞ TARİHİ                          :

 

AÇIKLAMALAR                                 :

1- …………………………………………………………….

2- …………………………………………………………….

3- …………………………………………………………….

HUKUKİ SEBEPLER                          : VUK, GVK ve sair mevzuat

DELİLLER                                            : İhbarname, kayıtlar, defterler, beyanname ve tüm hukuki deliller.

 

TALEP SONUCU                                : Yukarıda açıklanan nedenlerle, haksız yere salınan vergi ile vergi cezasının kaldırılmasını, yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin davalı idareden tahsiline karar verilmesini vekaleten saygıyla arz ve talep ederim.

DAVACI VEKİLİ

 

 

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat