Velayetin Kaldırılması İstemi

Mesafeli satış sözleşmesi nedir?

Velayetin Kaldırılması İstemi

T.C YARGITAY

2.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 13602

Karar: 2000 / 964

Karar Tarihi: 01.02.2000

ÖZET: Müşterek çocuğun ana bakım ve şefkatine muhtaç olma yaşını aşmıştır. Toplanan delillerden beş yaşından itibaren babanın yanında kaldığı anlaşılmaktadır. Bu dönem içersinde davalının (babanın) velayet görevini kötüye kullandığı, yahut ihmal ettiğini gösterir bir delil getirilmemiştir. Mücerret annenin tedavi olup, şifa bulması velayetin değiştirilmesini gerektirmez. Aksine çocuğun alıştığı muhitten ayrılması, onun fikri ve bedeni tekamülünü menfi etkileyebilir. Gerçekleşen bu durum karşısında davanın reddi gerekir.

(743 S. K. m. 262,264)

Çocuğun Bakım Ve Muhtaçlık Yaşını Aşmış Olması

Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün temyizen mürafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruşma için tayin olunan bugün temyiz eden H.Y.ve vekili Av. S.K.geldi. Karşı taraf gelmedi. Gelenin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Müşterek çocuk E.P. 1990 doğumludur. On yaşına gelmiştir. Ana bakım ve şefkatine muhtaç olma yaşını aşmıştır. Toplanan delillerden beş yaşından itibaren babanın yanında kaldığı anlaşılmaktadır. Bu dönem içersinde davalının (babanın) velayet görevini kötüye kullandığı, yahut ihmal ettiğini gösterir bir delil getirilmemiştir. Mücerret annenin tedavi olup, şifa bulması velayetin değiştirilmesini gerektirmez. Aksine çocuğun alıştığı muhitten ayrılması, onun fikri ve bedeni tekamülünü menfi etkileyebilir. Gerçekleşen bu durum karşısında davanın reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

Velayet Görevini Kötüye Kullanıldığı İddiası

Sonuç:  Temyiz edilen hükmün gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcın yatırana geri verilmesine duruşma için takdir olunan 65.000.000 lira vekalet ücretinin davacıdan alınıp davalıya verilmesine  oybirliği ile  karar verildi. 1.2.2000 (Salı)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat