Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Velayetin Değiştirilmesi Talebimizdir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkil ile davalı, ……………. Asliye Hukuk Mahkemesinin …/…/… gün ve E. …/…, K. …/… sayılı kararı ile boşanmışlardır. Müşterek çocuğun velayeti davalı anneye verilmiştir. Müvekkilim davalıdan boşandıktan sonra, başka bir şehre yerleşerek çalışmaya ve yaşamını düzgün bir şekilde sürdürmeye devam etmiştir. Şu anda ………..’da özel bir şirkette çalışmaktadır.
  2. Davalı anne, maddi ve manevi yönden küçük ……’nin bakımını üstlenemeyecek konumdadır. Müvekkilim, davalının psikolojik sorunlar yaşadığı ve ciddi anlamda tedavi gördüğü yönünde duyumları almıştır. …..’nin maddi ve manevi açıdan sağlıklı gelişebilmesi için, velayetinin müvekkilim babaya verilmesi son derece önem arz etmektedir.

DELİLLER                           :  Nüfus kaydı, kimlik bilgileri belirtilmek suretiyle istenecek ………….Devlet Hastanesi kayıtları, tanık beyanı ve her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TMK md. 339 vd. ve HMK ve sair ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda sunulan nedenler karşısında, davamızın kabulü ile müşterek çocuğun velayetinin davalı-anneden alınarak, müvekkilim olan babaya verilmesine, yargılama harç ve masrafları ile vekâlet ücretinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla vekâleten arz ve talep ederim.

 

Davacı Vekili

Av.

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat