Vekaletname Bilgileri – Vekalet Ücretleri

VEKALET ÜCRETLERİ

AİLE MAHKEMELERİ DAVALARI

a Anlaşmalı Boşanma Davaları TL.
b Çekişmeli Boşanma Davaları TL.
c Tanıma-Tenfiz Davaları (tek taraf için) TL.
d Nafaka-Tazminat Davaları TL.
e Velayet Davaları TL.
f Evlenmeye İzin-Bekleme Müddetinin Kaldırılması TL.

CEZA MAHKEMELERİ DAVALARI

a Ağır Ceza Mahkemeleri TL.
b Asliye Ceza Mahkemeleri TL.
c Sulh Ceza Mahkemeleri TL.
d Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için TL.
e Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için TL.

HUKUK MAHKEMELERİ DAVALARI

Dava değerinin %15’inden az olmamak kaydıyla

a Asliye Hukuk Mahkemeleri Davaları TL.
b Sulh Hukuk Mahkemeleri Davaları TL.
c İş Mahkemeleri Davaları TL.
d Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar TL.
e Asliye Ticaret Mahkemesi davaları TL.
f Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar TL.

İDARE MAHKEMELERİ DAVALARI

a İdare Mahkemeleri Davaları TL.

İCRA MAHKEMELERİ DAVALARI

a İcra Hukuk Mahkemelerinde Takip Edilen Davalar TL.
b İcra Ceza Mahkemelerinde Takip Edilen Davalar TL.

İCRA TAKİPLERİ

a İcra Takip Değerinin %10 kısmı

DANIŞMA

a Büroda Sözlü Danışma TL.
b Yazılı Danışma İçin TL.
c Her Türlü Dilekçe, İhtarname, Protesto Düzenlenmesi TL.

SÖZLEŞMELER VE BENZERİ BELGELERİN HAZIRLANMASI

a Kira Sözleşmesi vb. TL.
b Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi vb. TL.
c Şirket Ana Sözl., Şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari işler. TL.

NOT: Davalardan ve icra takiplerinden karşı taraftan tahsil edilen vekalet ücretleri Avukatlık Kanunu gereği tarafımıza aittir.


VEKALETNAME BİLGİLERİ

Avukat Metin Polat
Adres : Sahabiye Mah. Buyurkan Sok. Yolgösteren İş Merkezi 7/11 Kocasinan/KAYSERİ
Vergi Dairesi : Gevher Nesibe Vergi Dairesi
T.C. Kimlik No : 48748137664
Baro : Kayseri Barosu
Baro Sicil No : 1636

Vekalet verebilmek için Yanınızda bulunması gereken evraklar:

  • Nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, şirket yetkilisi için yetki belgesi vb. belgeler.
  • Boşanma davası ve tapu işlemleri (alış-satış) için 2 adet fotoğraf
  • Vekâletnameler Türkiye de Noterler, yurtdışında ise Konsolosluklar tarafından verilmektedir.
  • Vekaletname çıkaracak müvekkilimiz, bizzat kendisi Türkiye’ de notere giderek yukarıda ayrıntısı verilen bilgilerimiz doğrultusunda vekalet konusu olacak işinin niteliğine uygun olan vekaleti noter kanalıyla çıkartır.
  • Boşanma, nafaka, tanıma ve tenfiz davaları için çıkartılacak vekaletnameler özel yetki ve fotoğraf içermelidir.
  • Şirketiniz için vekaletname vereceğiniz durumlarda ‘Kendiniz için asaleten şirketiniz için vekaleten’ şeklinde vekalet verirseniz hem şahsınız hem de şirketiniz için vekalet vermiş olursunuz ve gerektiğinde yeniden vekalet çıkarmak zorunda kalmazsınız.
  • Niteliği bakımından tapuda işlem yapılmasını gerektiren sözleşme ve vekâletnameler, vasiyetname, mülkiyeti muhafaza kaydıyla satış, gayrimenkul satış vaadi, vakıf senedi, evlenme mukavelesi, evlat edinme ve tanıma, mirasın taksim sözleşmesi ile öteki yasalarda re’sen tanzimi öngörülen işlemlerin “düzenleme” şeklinde yapılması gerekir.
  • Düzenleme şeklinde işlem bir tutanak halinde bizzat noter tarafından ilgilinin durumuna ve arzusuna göre düzenlenir. Bu nedenle, söz konusu işlemler (iş kâğıtları), ancak ilgilinin nüfus cüzdanı, geçerli pasaportu ve iki adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafıyla birlikte Türkiye’de şahsen notere yapacağı başvuru üzerine düzenlenebilmektedir.
Call Now Button
WhatsApp chat