VEKALET ÜCRETLERİ

AİLE MAHKEMELERİ DAVALARI

aAnlaşmalı Boşanma DavalarıTL.
bÇekişmeli Boşanma DavalarıTL.
cTanıma-Tenfiz Davaları (tek taraf için)TL.
dNafaka-Tazminat DavalarıTL.
eVelayet DavalarıTL.
fEvlenmeye İzin-Bekleme Müddetinin KaldırılmasıTL.

CEZA MAHKEMELERİ DAVALARI

aAğır Ceza MahkemeleriTL.
bAsliye Ceza MahkemeleriTL.
cSulh Ceza MahkemeleriTL.
dÇocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar içinTL.
eCeza soruşturma evresinde takip edilen işler içinTL.

HUKUK MAHKEMELERİ DAVALARI

Dava değerinin %15’inden az olmamak kaydıyla

aAsliye Hukuk Mahkemeleri DavalarıTL.
bSulh Hukuk Mahkemeleri DavalarıTL.
cİş Mahkemeleri DavalarıTL.
dTüketici Mahkemelerinde takip edilen davalarTL.
eAsliye Ticaret Mahkemesi davalarıTL.
fFikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalarTL.

İDARE MAHKEMELERİ DAVALARI

aİdare Mahkemeleri DavalarıTL.

İCRA MAHKEMELERİ DAVALARI

aİcra Hukuk Mahkemelerinde Takip Edilen DavalarTL.
bİcra Ceza Mahkemelerinde Takip Edilen DavalarTL.

İCRA TAKİPLERİ

aİcra Takip Değerinin %10 kısmı

DANIŞMA

aBüroda Sözlü DanışmaTL.
bYazılı Danışma İçinTL.
cHer Türlü Dilekçe, İhtarname, Protesto DüzenlenmesiTL.

SÖZLEŞMELER VE BENZERİ BELGELERİN HAZIRLANMASI

aKira Sözleşmesi vb.TL.
bTüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi vb.TL.
cŞirket Ana Sözl., Şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari işler.TL.

NOT: Davalardan ve icra takiplerinden karşı taraftan tahsil edilen vekalet ücretleri Avukatlık Kanunu gereği tarafımıza aittir.

 


VEKALETNAME BİLGİLERİ

Avukat Metin Polat
Adres : Sahabiye Mah. Buyurkan Sok. Yolgösteren İş Merkezi 7/11 Kocasinan/KAYSERİ
Vergi Dairesi : Gevher Nesibe Vergi Dairesi
T.C. Kimlik No : 48748137664
Baro : Kayseri Barosu
Baro Sicil No : 1636

Vekalet verebilmek için Yanınızda bulunması gereken evraklar:

  • Nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, şirket yetkilisi için yetki belgesi vb. belgeler.
  • Boşanma davası ve tapu işlemleri (alış-satış) için 2 adet fotoğraf
  • Vekâletnameler Türkiye de Noterler, yurtdışında ise Konsolosluklar tarafından verilmektedir.
  • Vekaletname çıkaracak müvekkilimiz, bizzat kendisi Türkiye’ de notere giderek yukarıda ayrıntısı verilen bilgilerimiz doğrultusunda vekalet konusu olacak işinin niteliğine uygun olan vekaleti noter kanalıyla çıkartır.
  • Boşanma, nafaka, tanıma ve tenfiz davaları için çıkartılacak vekaletnameler özel yetki ve fotoğraf içermelidir.
  • Şirketiniz için vekaletname vereceğiniz durumlarda ‘Kendiniz için asaleten şirketiniz için vekaleten’ şeklinde vekalet verirseniz hem şahsınız hem de şirketiniz için vekalet vermiş olursunuz ve gerektiğinde yeniden vekalet çıkarmak zorunda kalmazsınız.
  • Niteliği bakımından tapuda işlem yapılmasını gerektiren sözleşme ve vekâletnameler, vasiyetname, mülkiyeti muhafaza kaydıyla satış, gayrimenkul satış vaadi, vakıf senedi, evlenme mukavelesi, evlat edinme ve tanıma, mirasın taksim sözleşmesi ile öteki yasalarda re’sen tanzimi öngörülen işlemlerin “düzenleme” şeklinde yapılması gerekir.
  • Düzenleme şeklinde işlem bir tutanak halinde bizzat noter tarafından ilgilinin durumuna ve arzusuna göre düzenlenir. Bu nedenle, söz konusu işlemler (iş kâğıtları), ancak ilgilinin nüfus cüzdanı, geçerli pasaportu ve iki adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafıyla birlikte Türkiye’de şahsen notere yapacağı başvuru üzerine düzenlenebilmektedir.