Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

VEKALET SÖZLEŞMESİ

V E K A L E T  S Ö Z L E Ş M E S İ

MADDE 1-

TARAFLAR :

 

Bir tarafta …………………………………………adresinde ikamet eden ………. ile diğer tarafta …………………………………………… adresinde ticari faaliyetlerini yürüten ……..Şti. arasında aşağıdaki koşullarla bir vekalet sözleşmesi akdolunmuştur.

İşbu sözleşmede ;

……………….. “vekil”

………………….. Şti. “vekil eden” olarak anılacaktır.

 

MADDE 2-

KONU :

 

İşbu sözleşmenin konusu, vekilin, …………………. kentine giderek, ……………………… fabrikasından …….. adet …….. ve …….. adet ……………..’yi, vekil eden adına ve hesabına satın alınmasına ilişkin sözleşmeyi yapması ve sözkonusu eşyaları vekil edene getirmesidir.

 

MADDE 3-

TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ :

 

Vekil, ../../200.. tarihinde ……………..’ e giderek, orada ….. gün kalacak ve ………………. firması ile temaslarda bulunduktan sonra mümkün olan en uygun koşullarla, işbu vekalet sözleşmesinde belirtilen malların alımına ilişkin satım sözleşmesini vekil eden adına ve hesabına yapacaktır. Vekil, alacağı ……… eşyaların en iyi kalitede olmasına dikkat etmek ve vekil edenin tüm menfaatlerini gözetmekle yükümlüdür. Vekil, ../../200.. tarihinde aldığı eşyalarla birlikte dönecek ve eşyaları vekil edene aynı gün teslim edecektir. Alınan malların tümü hassas malzemeden yapıldığı için vekil, bunları özenli bir şekilde  taşımak/ taşıtmak ve herhangi bir zarar görmelerini önleyecek her türlü tedbiri almak zorundadır. Vekil, mallarda meydana gelecek her türlü ziya ve hasar dolayısıyla vekil edene karşı sorumludur.

Vekil eden, vekilin ………………..’ e gidiş-dönüş uçak biletini temin edecek, ……………..’ de kalacağı otel masrafları ile …… gün boyunca vekilin yapacağı yeme içme harcamalarını karşılayacaktır. Ayrıca vekil eden, vekilin tüm malları işbu sözleşmede belirtilen tarihte hasarsız olarak teslim etmesi durumunda vekile ………………… TL. ücreti aynı gün ödeyecektir.

 

MADDE 4-

YETKİLİ MAHKEME :

 

İşbu sözleşmeden doğması muhtemel uyuşmazlıklar için ……………. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

İşbu sözleşme, ../../200.. tarihinde ……………..’da iki nüsha olarak imzalanmış ve bir nüsha vekile teslim edilmiş, ikinci nüsha vekil edende kalmıştır.

       

Vekil Eden                                                                                              Vekil                                                                  ( Adı-Soyadı- İmza )        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat