VEDİA SÖZLEŞMESİ

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

VEDİA SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

Bir tarafta ….. adresinde ikamet eden ….. ile diğer tarafta ….. adresinde ikamet eden ….. arasında aşağıdaki koşullarla bir vedia sözleşmesi akdolunmuştur.

İşbu sözleşmede;

….. “saklatan”,

….. “saklayan”

olarak anılacaktır.

2- Konu

İşbu sözleşmenin konusu, mülkiyeti saklatana ait olan ..… adet …..’nın saklayan tarafından muhafaza edilmesidir.

3- Tarafların Yükümlülükleri

Saklatan, sözleşme konusu eşyayı saklayana .. / .. / …. tarihinde teslim edecektir.

Saklayan, bu eşyayı, saklatan geri isteyene kadar muhafaza edecektir.. Saklayan söz konusu eşyayı kullanamaz ve başkalarına kullandırtamaz.

Saklayan, sözleşme konusunu saklatanın talebi halinde derhal geri verecektir. Eşya, kilitli bir depo içinde muhafaza edilecek ve eşyaya gelebilecek her türlü ziya ve hasardan dolayısıyla saklayan sorumlu olacaktır.

Saklatan, eşyayı saklaması karşılığında saklayana her ay …..-TL Ödeyecektir. Ödemeler ayın son günü yapılacaktır.

4- Yetkili Mahkeme

İşbu sözleşmeden doğması muhtemel uyuşmazlıklar için ….. mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

İşbu sözleşme, .. / .. / …. tarihinde …..’da iki nüsha olarak imzalanmış ve bir nüsha saklayana teslim edilmiş, ikinci nüsha saklatanda kalmıştır.

Saklayan                                                             Saklatan

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat