Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

VEDİA SÖZLEŞMESİ

VEDİA SÖZLEŞMESİ

… adresinde ikamet eden … ile, … adresinde ikamet eden … arasında aşağıdaki koşullarla bir vedia sözleşmesi akdolunmuştur.

MADDE 1- TARAFLAR

İşbu sözleşmede;

… “mudi”,

… “müstevdi” olarak anılacaktır.

MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, mülkiyeti mudiye ait olan … altın ziynet takımının müstevdi tarafından saklanmasıdır.

MADDE 3- TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Mudi, sözleşme konusu eşyayı müstevdiye …/…/… tarihinde teslim edecektir.

Müstevdi, bu eşyayı kendi evinde, mudi iş gezisinden dönünceye kadar saklayacaktır.

Müstevdi söz konusu eşyayı kullanamaz ve başkalarına da kullandıramaz.

Müstevdi, sözleşme konusu mudinin talebi halinde derhal geri verecektir.

Eşya, kilitli bir dolap içinde saklanacak ve eşyaya gelecek her türlü ziya ve hasar dolayısıyla müstevdi sorumlu olacaktır.

Mudi eşyayı alması karşılığında müstevdiye herhangi bir bedel ödemeyecektir.

MADDE 4- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklar için … mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

İşbu sözleşme …/…/… tarihinde … iki nüsha olarak imzalanmış ve bir nüsha müstevdiye teslim edilmiş, ikinci nüsha mudide kalmıştır.

Müstevdi                                                       Mudi

(Adı, Soyadı, İmza)                                       (Adı, soyadı, İmza)

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat