Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

VEDİA (SAKLAMA) SÖZLEŞMESİ

V E D İ A   (SAKLAMA)   S Ö Z L E Ş ME S İ

           

 

Madde 1-

TARAFLAR :

 

Bir tarafta ……………………………………. adresinde ikamet eden ………………….. ile diğer tarafta ………………………………………… adresinde ikamet eden ……………….. arasında aşağıdaki koşullarla bir vedia sözleşmesi akdolunmuştur.

İşbu sözleşmede ;

…………………” saklatan “,

…………………” saklayan ” olarak anılacaktır.

 

Madde 2-

KONU :

 

İşbu sözleşmenin konusu, mülkiyeti saklatana ait olan 25 adet ………………nın saklayan tarafından muhafaza edilmesidir.

Madde 3-

TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ :

 

Saklatan, sözleşme konusu eşyayı saklayana ../../200.. tarihinde teslim edecektir.

Saklayan, bu eşyayı, saklatan geri isteyene kadar muhafaza edecektir.. Saklayan söz konusu eşyayı kullanamaz ve başkalarına kullandırtamaz.

Saklayan, sözleşme konusunu saklatanın talebi halinde derhal geri verecektir. Eşya, kilitli bir depo içinde muhafaza edilecek ve eşyaya gelebilecek her türlü ziya ve hasardan dolayısıyla saklayan sorumlu olacaktır.

Saklatan, eşyayı saklaması karşılığında saklayana her ay ………TL. Ödeyecektir. Ödemeler ayın son günü yapılacaktır.

 

Madde 4-

YETKİLİ MAHKEME :

 

İşbu sözleşmeden doğması muhtemel uyuşmazlıklar için ………….. mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

İşbu sözleşme, ../../200.. tarihinde ………..’ da iki nüsha olarak imzalanmış ve bir nüsha saklayana teslim edilmiş, ikinci nüsha saklatanda kalmıştır.

                 

           Saklayan                                                                                           Saklatan

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat