Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

VASİYETNAMENİN İPTALİ TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACILAR                      :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Vasiyetnamenin İptali Talebimizden İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkillerimin rahmetli babası vefatından önce el yazısı ile bir vasiyetname hazırlamıştır. Bu vasiyetnameyi küçük kardeşlerine vermesi için kapalı bir zarf içinde annelerine teslim etmiştir. Babalarının vefatından sonra müvekkillerimin anneleri bu vasiyetnameyi küçük kardeşlerine teslim etmiştir. Küçük kardeşleri, babasının ……….. İli, ……….. ilçe, ……….. Mahallesi, ……. Sokak No: ……….’da bulunan taşınmazı yapmış olduğu vasiyetname kendisine bıraktığını belirterek ………….. Sulh Hukuk Mahkemesine vasiyetnamenin açılması, okunması ve yerine getirilmesi için dava açmıştır.
  2. Müvekkillerimin babası tarafından düzenlenen söz konusu vasiyetname kanunun aradığı şekil şartlarını taşımamaktadır. Türk Medeni Kanununun 538. maddesine göre, el yazısı ile yapılan vasiyetnamenin baştan sonar vasiyetnameyi düzenleyenin kendi el yazısı ile yazılmış ve düzenlendiği gün, ay ve yılında belirtilmesi gerekir. Oysa vasiyetnamede tarih bulunmamaktadır. Ayrıca vasiyetnamede düzenlendiği yerin de yazılması gerekir. Oysa söz konusu vasiyetnamede düzenleme yeri de bulunmamaktadır. Bu durumda şeklen gerekli şartları taşımayan vasiyetnamenin iptali için bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TMK md. 557-559 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda kısaca izah edilen nedenlerle, vasiyetnamenin iptaline, yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalıya yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

 

Davacı Vekili

Av.

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat