Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

VASİYETNAMENİN AÇILMASI VE YERİNE GETİRİLMESİ TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALILAR                       :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Vasiyetnamenin Açılması, Okunma ve Yerine Getirmesi Talebimizdir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekilin babası bir süre önce vefat etmiştir. Geriye mirasçı olarak, müvekkilimi, müvekkilin annesini ve kardeşini bırakmıştır. Müvekkilin babası bir süre önce el yazısı ile bir vasiyetname hazırlamış ve ölümünden sonra yerine getirilmek üzere kapalı bir zarf içinde, müvekkilin annesine teslim etmiştir.
  2. Müvekkilin babasının vefatından sonra söz konusu vasiyetnameyi annesi müvekkile vermiş, ancak kardeşi ve annesi vasiyetnameyi tanımadıklarını, mirası eşit paylaşacaklarını beyan etmişlerdir.
  3. Müvekkilin vefat eden babasının vasiyetnamesini mahkemenize sunuyoruz. Taraflara çağrı kağıdı göndererek duruşmaya davet edilmelerini, vasiyetnamenin açılarak okunmasını ve yerine getirilmesine karar verilmesini talep zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER                           :  Nüfus Kayıtları, Veraset İlamı, Vasiyetname, Her tür yasal delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TMK md. 596-600 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda açıklanan nedenlerle, mahkemenize sunulan vasiyetnamenin açılması, okunması ve yerine getirilmesine  karar verilmesini bilvekale saygılarımla talep ederim.

 

Davacı Vekili

Av.

 

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat