Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

VASİYETE İTİRAZ DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

İTİRAZ EDEN

MİRASÇI                  :

………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                      :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

KONU                        : Vasiyetname ile ilgili itirazımızın sunulmasıdır.
AÇIKLAMALAR     :
  • Müvekkilimin murisi ………, …/…/… tarihinde vefat etmiştir. Mahkemeye tenfizi için gönderilmiş olan vasiyetnameye itiraz etmek gereği doğmuştur. Vasiyet eden müteveffa ……. , vasiyetnamenin düzenlendiği sırada 75 yaşındadır. Müteveffanın bu tür bir işlem yapılırken, işlemin sakatlığa uğramaması için sağlık raporu alması gerekmekte iken rapor alınmayarak bu husus göz ardı edilmiştir.
  • Müteveffa ….., vasiyetnamesinde “bakımımla ilgilenen” ibaresini kullanmış ve vasiyetini kendisinin bakımı ile ilgilenen …………. bıraktığını beyan etmiştir. Vasiyet edilen; ……. ikamet yerlerinin farklı olmasından dolayı müteveffanın bakımıyla ilgilenmemişlerdir. Müteveffanın irade beyanı sırasında manevi baskı altında olabileceği ve kişilerin müteveffanın bulunduğu şehir dışında bulunması fiili durumla çeliştiğinden vasiyetin iptali gerekmekte olup, işbu davanın açılması zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER                : Her türlü hukuki delil.

HUKUKİ SEBEPLER :        İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU     : Yukarıda açıklanan nedenlerle vasiyetnameye itirazımızı sunmakla vasiyetin iptali ve tenkis davası açacağımızı bildirerek vasiyetname uyarınca mirasçılık belgesi verilmemesini vekaleten arz ve talep ederiz. Saygılarımızla. …/…/…

İTİRAZ EDEN MİRASÇI VEKİLİ

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat