Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

VASİNİN TAŞINMAZ SATIŞINA İZİN TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Taşınmaz Satışına İzin Verilmesi Talebimizden İbarettir.
DAVA DEĞERİ                   :…………….. TL
AÇIKLAMALAR                :

Davacı müvekkilim, … adlı kişinin vasisidir. Vesayet altında bulunan ciddi bir hastalık geçirmiş ve uzun süre tedavi görmüştür. Tedavisine belirli aralıklarla yine devam edilecek olup oldukça yüklü masraf gerekmektedir. Kısıtlının nakit parası ve menkulleri bu giderleri karşılamaya yetmeyeceği için ………. ili, … Merkez ilçesi, … Mevkii, … Ada, … Pafta, … Parsel’de bulunan taşınmazın satılmasını talep etmek gerekmiştir. Adı geçen taşınmazın satılmasına izin verilmesi için işbu talepte bulunmak zorunlu olmuştur.

DELİLLER                           :  Vesayet Kararı, Doktor raporu, tedavi belgeleri, tanık beyanı ve her tür yasal delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TMK md. 462/1 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda arz edilen sebeplerle, talebimizin kabulü ile ……….. ili, ………. ilçesi, ………….. Mevkii, … Ada, … Pafta, … Parsel’de bulunan taşınmazın satışına izin verilmesini saygı ile vekaleten talep ederim.

Davacı Vekili
Av.

 

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat