Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

VASİNİN AZLİ DİLEKÇESİ

………….SULH HUKUK MAHKEMESİNE

VASİNİN AZLİNİ

İSTEYEN                   :

………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                      :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

AZLİ İSTENEN VASİ                                    :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                        :Vasinin azli istemine ilişkindir.
AÇIKLAMALAR     :
  • Davacı müvekkil temyiz kudretine haiz ancak henüz reşit olmayan, vesayet altında bir kişi, davalı ise vasisidir. Ancak Medeni Kanunun kendisine verdiği görevi yerine getirmemektedir.
  • Bu konuda kendisi birçok kez uyarılmış olmasına rağmen durumda hiçbir değişiklik olmamıştır. Bu sebeple işbu azil talebinde bulunmak zorunlu olmuştur.

DELİLLER                           :Vesayet dosyası, rapor, bilirkişi incelemesi, tanıklar vs. delil.

HUKUKİ SEBEPLER : TMK md. 424,        İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                 : Yukarıda arz edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile vasi ……’in vasilik görevinden azline ve mahkeme masrafları ile vekâlet ücretinin davalıdan alınmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

AZİL İSTEYEN VEKİLİ

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat