Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

VASİ TAYİNİ TALEBİ – ÖZÜRLÜ İÇİN

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Vasi tayini talebimizden ibarettir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkilin kardeşi ………………… hakkında ……………… Devlet Hastanesince düzenlenen ekli sağlık kurulu raporu ile özürlü olduğu tespit edilmiştir.
  2. Müvekkilimin babası …………….. …/…/……… tarihinde vefat etmiş, müvekkilin kardeşi olan özürlü ………………’ye babasının ölümü dolayısı ile yetim aylığı bağlanmıştır. Özürlü kardeşin sakat olması nedeni ile zaruri ihtiyaçlarını tek başına gidermesi mümkün olmadığından, iş bu davanın açılması zorunlu hale gelmiştir.

DELİLLER                           :  ……………. Devlet Hastanesi Özürlü Sağlık Kurulu Raporu, tanık beyanları ve Her tür yasal delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TMK ve sair ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda kısaca arz ve izah edilen nedenlerle sağlık kurulu raporu ile özürlü olduğu tespit edilen …………… adına tasarrufları yapabilmesi için, kardeşi müvekkilim ……………………’nin vasi olarak tayin edilmesini saygı ile bivekala talep ederim.

Davacı Vekili

Av.

EK: Sağlık Kurulu Raporu ve Kimlik fotokopisi

 

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat