VASİ TAYİNİ DAVA DİLEKÇESİ

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

VASİ TAYİNİ DAVA DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                    :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                      :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                    :Hasımsız
KONU                        :Müvekkilimizin kardeşi …..’ne vasi tayin edilmesine karar verilmesi talebidir.
AÇIKLAMALAR     :
  • Müvekkilin kardeşine şizofreni teşhisi konmuştur ve bu sebeple kendisi hastanede yatarak tedavi görmüştür. Halen de tedavisi devam etmektedir. Hastalığı özel ilgi ve alaka gerektirmekte olup, düzenli ilaç kullanması gerekmektedir.
  • Müvekkilin kardeşinin çocukları vardır fakat yurtdışında yaşamaktadırlar. Ayrıca ……… eşinden de boşanmıştır. Dolayısıyla müvekkilin kardeşinin sağlığıyla ilgilenmesi ve işlerini idare etmesi gerekmekte olup, bu işle için en uygun kişi konumundadır. Dolayısıyla, müvekkilin vasi tayin edilmesini istemek zorunlu olmuştur.

DELİLLER                  :         Nüfus kaydı, doktor raporları, tanık beyanı ve her türlü yasal delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :           HMK, TMK ve ilgili tüm mevzuat.

TALEP SONUCU        :        Yukarıda açıklanan nedenlerle, davanın kabulü ile …….
‘nin hacir altına alınmasına, müvekkilimizin de kardeşi ……. ‘ne vasi olarak atanmasına karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. Saygılarımızla.

DAVACI VEKİLİ

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat