Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

VADELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1- Konu

İşbu sözleşme belirtilen malların SATICI tarafından ALICI’ya satılması ve SATICI’nın ödeme koşullarını düzenlemektedir.

2- Sözleşmenin Yürürlük Tarihi

İşbu sözleşme imza tarihinde yürürlüğe girecektir.

3- Tarafların İrtibatları – Fatura Bilgileri

1- Alıcı : ………………….

Adres: …………………..

2- Satıcı : ………………….

Adres: …………………..

4- Malın Teslim Tarihi

İşbu sözleşme konusu ….. adet ….. aşağıda belirtilen tarihlerde SATICI tarafından ALICI’ya teslim edilecektir.

5- Toplam Bedel

Yukarıda belirtilen malların toplam fiyatı KDV dahil ….. TL (….. Türk Lirası)’dır.

6- Ödeme

ALICI işbu sözleşmede belirtilen senetlerin vadesinde ödeme yapacak ve bedeli ödenen senet kendisine iade edilecektir.

7- Satıcı Senetleri

ALICI aşağıda belirtilen senetleri usulüne uygun olarak düzenleyip işbu sözleşme tarihini takip eden ….. gün içinde ve fakat malların tesliminden önce SATICI’ya teslim edecektir. 2. Bu senetler alacak senedi olup, ALICININ bu sözleşmedeki yükümlülüklerinden birini yerine getirmemesi halinde sonraki tarihli senetlerdeki alacak muaccel olacaktır ve SATICI elindeki senet bedellerinin tamamının ödenmesini vadesini beklemeksizin ALICI’dan talep edebilecektir.

8- Sözleşmenin Feshi ve Son Bulması

ALICI işbu sözleşmede belirtilen tarihte senetleri teslim etmediği takdirde bu sözleşme kendiliğinden fesholur. Bu halde SATICI her türlü kaybının tazminini ALICI’dan talep edebilir.

SATICI işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yine işbu sözleşmede belirtilen tarihlerde yerine getirmediği takdirde ALICI süre vermeksizin sözleşmeyi feshedebilir. Bu halde ALICI her türlü kaybının tazmininin SATICI’dan talep edebilir.

Bu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin tamamı taraflarca yerine getirildiğinde ve tarafların bir diğerinden talebi kalmadığında, işbu sözleşme kendiliğinden son bulur.

9- Uyuşmazlıkların Çözümü ve Yetkili Merci

İşbu sözleşmeden ya da sözleşmenin maddelerinin yorumundan doğan anlaşmazlıkların çözümünde ….. mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

10- Sözleşmenin Ekleri

Tarafların imza sirküleri ve yetki belgeleri.

İşbu ….. sayfadan ve ….. maddeden ibaret sözleşme metnini okuduk, mahiyetini anladık ve taraflar adına serbest irademizle imzaladık. .. / .. / ….

Alıcı                                                       Satıcı

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat