Uzman mütalaası nedir?

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Uzman mütalaası nedir?

Mütalaa veren uzman da bir bilirkişidir ancak bilirkişiyi mahkeme tayin ederken uzmanı taraflar tayin etmektedir. Ceza Muhakemesi Kanunu madde 67/6, savcı, katılan, katılanın avukatı, şüpheli veya sanık, müdafii veya kanuni temsilcinin de uzmandan mütalaa alabileceklerini belirtmiştir. Taraflarca seçilen uzman, teknik konularda bilimsel görüşünü bildirir. Sözgelimi bir mühendis, doktor, adli tıp uzmanı konu hakkında mütalaasını verebilir. Bu mütalaalar bilirkişi raporunun hazırlanması veya bilirkişi tarafından hazırlanan raporun değerlendirilmesi için kullanılabilir. Bilirkişi ile uzman aslında aynı işi yapmakla birlikte sadece onları atayan kişiler bakımından farklılık vardır. bilirkişilik ile uzmanlık arasındaki bir diğer fark ise şudur: Bilirkişiler esasen çözümü teknik uzmanlık gerektiren maddi vakıalarda görüş bildirmektedir. Kanunun ifadesiyle “hakimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgi ile çözülmesi olanaklı konularda bilirkişi dinlenemez.” (madde 63/1); yani bilirkişi hukuki meselelere ilişkin görüş bildiremez. Ancak uzmanlar bilimsel mütalaa adı altında hukuki görüş sergileyebileceklerdir; keza uygulamada da görüldüğü üzere genelde hukuk fakültesi öğretim üyelerinden hukuki mütalaalar alınmaktadır.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat