Uzlaştırmacı Ücreti Ve Giderler Nasıl Hesaplanır?

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Uzlaştırmacı Ücreti Ve Giderler Nasıl Hesaplanır?

– Uzlaştırmacıya her yıl Adalet Bakanlığınca hazırlanan Tarifeye göre ücret ödenir.
– Uzlaştırmacı ücreti, uzlaştırmacının şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin yaşı, eğitimi, sosyal ve ekonomik durumu gibi belirgin farklılıklarını değerlendirmede ve tarafları uzlaştırmadaki becerisi, süreçte gösterdiği gayret, taraf sayısı, uyuşmazlığın kapsam ve niteliği dikkate alınarak tarifedeki alt ve üst sınırlar arasında belirlenir.
– Birden fazla uzlaştırmacının görevlendirildiği hallerde uzlaştırmacı ücreti bu kişilere ayrı ayrı ve eşit olarak ödenir.
– Görevlendirilen uzlaştırmacıya belirlenen ücret uzlaştırma sonunda düzenlenecek raporun ibrazından sonra makul süre içinde uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı tarafından sarf kararı ile ödenir.
– Uzlaştırmacı ücretinin takdirinde uzlaştırma raporunun tamamlandığı tarihte yürürlükte olan Tarife esas alınır.
– Uzlaştırmacı tarafından zorunlu yol giderleri dahil olmak üzere yapılan masraflar, ilgili yıl Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesinin ilgili maddesinde belirlenen miktarın alt sınırını geçmeyecek şekilde ayrıca ödenir.
– Uzlaştırmacı ücreti ve diğer uzlaştırma giderleri, yargılama giderlerinden sayılır ve bu giderler ilgili ödenekten karşılanır.
– Uzlaştırmanın gerçekleşmemesi halinde uzlaştırmacı ücreti ve diğer uzlaştırma giderleri hakkında Kanunun yargılama giderlerine ilişkin hükümleri uygulanır.
– Uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde uzlaştırmacı ücreti ve diğer uzlaştırma giderleri Devlet Hazinesi tarafından karşılanır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat