UZLAŞTIRMA SÜRELERİ

MADDE KONU SÜRE
5271 S. K. m. 253/4 Uzlaşma tekflinin reddedilmiş sayılacağı süre Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar görene uzlaşma teklifinde bulunulduktan itibaren üç gün içinde
5271 S. K. m. 253/12 Uzlaştırmacının uzlaştırma işlemlerini sonuçlandırma süresi dosya içindeki belgelerin birer örneği kendisine verildikten itibaren en geç otuz gün içinde
5271 S. K. m. 253/12 Uzlaştırma bürosu uzlaştırma işlemlerinin sonuçlandırılmasını uzatma süresi uzlaştırmanın sonuçlandırılması için verilen sürenin en çok yirmi gün daha uzatılabileceği
5271 S. K. m. 253/16 Uzlaşma teklifinin reddedilmesine rağmen, şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar görenin uzlaştıklarını beyan edecekleri süre en geç iddianamenin düzenlendiği tarihe kadar
5271 S. K. 253/21 dava zamanaşımı ile kovuşturma koşulu olan dava süresinin işlemeyeceği süre Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar görenden birine ilk uzlaşma teklifinde bulunulduğu tarihten itibaren, uzlaştırma girişiminin sonuçsuz kaldığı ve en geç, uzlaştırmacının raporunu düzenleyerek uzlaştırma bürosuna verdiği tarihe kadar

CategoryGenel
Write a comment:

*

Your email address will not be published.